หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข

รหัสหลักสูตร: 64099

จำนวนคนดู 320 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

            ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของแต่ละคนย่อมปรารถนาความสุข และประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน จึงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าผู้อื่น ในการประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ควบคู่กันไป แต่ทว่าการประสบความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการบรรลุเป้าหมายในการทำงานเท่านั้น แต่จะต้องมีความสุขในการทำงานเช่นเดียวกัน

            หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้ เทคนิคต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รู้จักวิธีการสร้างให้ตัวเองมีความสุขในการทำงาน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น และ เมื่อจบการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ในการทำงานสู่ความสำเร็จ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด และ ประสบความสำเร็จ

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิค การสร้างความสุขในทำงาน และ การใช้ชีวิต

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: หัวใจสำคัญ…ของการพัฒนาตนเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1.เหตุผลและความสำคัญของการพัฒนาตนเองในการทำงาน

2.การพัฒนาตนเองโดยยึดหลัก Competency (ความสามารถ) เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

•ความรู้

-ผลิตภัณฑ์และบริการ

-องค์กร

-คู่แข่ง

-ความรู้รอบตัว

•ทักษะ

-การคิด

-การวางแผน

-การสื่อสารและประสานงาน

-การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

•ทัศนคติ

-คิดบวก ไม่คิดลบ

-มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

-มุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับตัวเอง

3.กิจกรรม Workshop พัฒนาตนเองโดยยึดหลัก Competency (ความสามารถ)

•วิเคราะห์สิ่งที่ตนเองขาดหาย....เพื่อพัฒนาให้ถูกจุด

4.การพัฒนาทักษะเฉพาะ...เพื่อให้ทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด

•การพัฒนาความคิด

•การพัฒนาทักษะการวางแผนให้เป็นระบบด้วยหลัก P D C A

•การพัฒนาด้านการสื่อสารและประสานงาน

•การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา...และตัดสินใจที่ดี

5.กิจกรรม Workshop : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน

6.วิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด และ ประสบความสำเร็จ

•กล้าคิด กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ

•ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

•คิดว่าปัญหาคือความท้าทาย ไม่ใช่!!! อุปสรรค

Module 2: การเสริมสร้างความสุขเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน

7.เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชีวิต

8.เรียนรู้ 5 เทคนิค สร้างสุข ในการทำงานและการใช้ชีวิต

•เก่งงาน เก่งใช้ชีวิต

•ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

•ไม่สร้างศัตรู สร้างมนุษย์สัมพันธ์

•พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย

•สุขภาพดี ไม่มีโรค

9.กิจกรรม Workshop : ตั้งเป้าหมายสร้างความสุขให้กับตนเอง

10.การปรับทัศนคติ…เปลี่ยนความคิดพิชิตความสุขในการทำงาน

11.การสร้างแรงจูงใจ และ พลังให้ตนเอง

12.การฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค และ สร้างความสำเร็จให้ตนเอง

13.กิจกรรม : สร้างงาน สร้างชีวิต สร้างความสุข

14.สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  ราคาหลักสูตรออนไลน์

ลงทะเบียนอบรม 1 ท่าน ราคาท่านละ 2,500.-บาท

พิเศษ...!!! มา 3 ท่าน จ่ายเพียง 2 ท่าน

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:มีนา
เบอร์โทรศัพท์ :0863183151
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, การทำงาน, ฝึกอบรม, พนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด