หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข

จำนวนคนดู 189 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 18 มกราคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

            ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของแต่ละคนย่อมปรารถนาความสุข และประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน จึงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าผู้อื่น ในการประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ควบคู่กันไป แต่ทว่าการประสบความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการบรรลุเป้าหมายในการทำงานเท่านั้น แต่จะต้องมีความสุขในการทำงานเช่นเดียวกัน

            หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้ เทคนิคต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รู้จักวิธีการสร้างให้ตัวเองมีความสุขในการทำงาน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น และ เมื่อจบการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ในการทำงานสู่ความสำเร็จ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด และ ประสบความสำเร็จ

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิค การสร้างความสุขในทำงาน และ การใช้ชีวิต

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:มีนา
เบอร์โทรศัพท์ :0863183151
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, การทำงาน, ฝึกอบรม, พนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด