AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ และทรงพลังในยุคดิจิทัล

รหัสหลักสูตร: 65953

จำนวนคนดู 113 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ และทรงพลังในยุคดิจิทัล
รอบที่

1

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล (Introduction)

   

          การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( Vision )และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

          หลักสูตรนี้นับเป็นการใช้ Agile OKRs ซึ่งล้ำไปกว่า OKRs เดิม เป็นการมุ่งเน้นการสร้าง OKRs ที่ใช้แนวคิดของ Agile และ Scrum เข้ามาเป็นแนวคิดในการใช้ระดมความคิดในการสร้าง OKRs นั่นเอง ดังนั้นท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ OKRs และ Agile นำไปปรับใช้ให้องค์การของท่านเป็นองค์การแห่งยุคสมัยใหม่ได้

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงาน

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในการมุ่งเน้นการสร้าง OKRs ด้วย Agile OKRsสามารถนำไปปรับใช้ให้องค์กรแห่งยุคสมัยใหม่ได้

          3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
          1.Agile OKRs เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ให้องค์กรอยู่รอดได้ในยุค Disruption และ Transformation

          2.ทำไมต้องใช้ OKRs แล้วทำไมต้อง Agile OKRs มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

          3.KPI & OKRs แตกต่างกันอย่างไร

          4.ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร

          5.หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)

          6.เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs

          7.การสร้างแนวทางเพื่อนำ Agile OKRs มาใช้ในองค์กร

          8.การเตรียมความพร้อมในการใช้ Agile OKRs

          9.การสื่อสาร Agile OKRs สู่ทั่วทั้งองค์การด้วยแนวคิด CFR ของ John Doerr

          10.การติดตามและประเมินผล Agile OKRs

          11.สรุป Agile OKRs


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          1.การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม

          2.การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง


วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ และทรงพลังในยุคดิจิทัล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม OKRs, อบรม Agile OKRs, แนวคิดของ OKRs, อบรม KPI & OKRs แตกต่างกันอย่างไร, อบรมออนไลน์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด