การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจผ่าน MS-Power BI Desktop

รหัสหลักสูตร: 64395

จำนวนคนดู 266 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้บริหารให้ความสนใจ Power BI เพราะสามารถใช้ระยะเวลาอันสั้น ในการจัดทำระบบรายงานแบบ Dashboard

ที่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานในรูปแบบ Interactive ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ และบนเว็บไซต์ได้ ตลอดจน

ปรับแต่งการคำนวณ การกรองเงื่อนไข หรือสร้างแผนภาพเพื่อใช้สำหรับการจัดทำรายงาน ตัวโปรแกรมสามารถรองรับการทำงานได้ทุก

Platform ไม่ว่าจะเป็น PC, Tablet และ Mobile ที่สำคัญ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

1. แนวคิดการประยุกต์ใช้ MS-Power BI Desktop สำหรับงานทางด้านธุรกิจ

   รู้จักประสิทธิภาพ MS-Power BI Desktop และวิธีการติดตั้งโปรแกรม

   เรียนรู้ส่วนประกอบและการปรับแต่งโปรแกรม MS-Power BI Desktop

2. การนำข้อมูล และเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล (Get Resource Data)

   การบริหารจัดการ Data Source และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Excel Workbook

   การบริหารจัดการ Data Source และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล CSV File หรือแบบอื่นๆ

   Workshop ฝึกการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล และการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานบน MS-Power BI Desktop

3. การสร้างข้อมูลแบบจำลอง (Model Data)

   การลดขนาดข้อมูลด้วยตัวแก้ไขแบบสอบถาม , การแปลงข้อมูล และการตั้งค่าตัวกรองข้อมูลแทนที่ค่าได้

   การแปลงข้อมูล Unpivot, การแปลงข้อความ , คอลัมน์ตัวเลข

   การแทรกคอลัมน์ที่กำหนดเอง , การผนวกข้อมูลไปยังแบบสอบถาม

   การเพิ่มคอลัมน์แบบดัชนี , การล้างข้อมูล , การกำหนดตารางที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่คุณต้องการ

   การผสานข้อมูล , การกำหนดและออกแบบตารางเพื่อใช้สำหรับค้นหาชุดข้อมูล

4. การสร้างรายงานแบบแผนภาพ (Create a Report with Visualizations)

   การออกแบบและสร้างรูปแบบรายงานแบบแผนภาพ เช่น Table, Matrix Table, Card, Multirow Card,

    Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Area Chart, Scatter Chart เป็นต้น

   การสร้างตัวกรองเงื่อนไข เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เฉพาะส่วนของรายงานที่ต้องการนำเสนอ

   การบันทึกผลงานจัดเก็บไว้ในแกลเลอรี่

5. การแก้ไขและการจัดพิมพ์รายงาน (Modify and Print a Report)

  การปรับแต่งหน้ารายงาน เช่น การเปลี่ยนชื่อ, การกำหนดตัวกรองเงื่อนไขลงไปในรายงาน

  การพิมพ์หน้ารายงาน , การส่งรายงานไปใช้งานยัง MS-PowerPoint

6. การสร้างและออกแบบแดชบอร์ด (Create a Dashboard)

  การออกแบบและสร้างแดชบอร์ด , การสร้างแดชบอร์ดด้วยข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว

  การตั้งค่าแดชบอร์ด สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ

7. การแก้ไขปัญหาผ่าน Cortana สำหรับ MS-Power BI Desktop (Ask Questions about Your Data)

  วิธีการตั้งคำถาม Q&A

  การปรับแต่งชุดข้อมูล และการเปิดใช้ Cortana สำหรับ MS-Power BI Desktop

8. การแบ่งปันข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Share Data with Colleagues and Others)

  การแชร์รายงานและแดชบอร์ด , การเผยแพร่รายงาน และเพิ่มทีมงานเข้าสู่โครงการ

  การสร้าง QR เพื่อแชร์ไฟล์

9. เก็บตกปัญหาการใช้งาน “การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจผ่าน MS-Power BI Desktop”


Sponsored
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัต...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานขั้นสูง โปรแกรม IMDS (Advanced International Material Data System)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Power BI