เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ

จำนวนคนดู 144 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ รูปแบบของการนำเสนอขายสินค้ามากมายเพราะการตลาดได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Digital Marketing, Personal Marketing, Special Marketing ลูกค้าจึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไป รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายขึ้น แต่ในการขายที่จะต่อยอดธุรกิจได้ยาวนานหรือมั่นคงก็ยังเป็นรูปแบบการขายที่ต้องมีพนักงานขายเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย รูปแบบการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมี ความเป็นนักบริการหรือผู้ให้จากใจจริง (Service Inner) เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น คือการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันลูกค้า บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซื้อซ้ำหรืออาจทำได้เพียงครั้งเดียวและหายไปเลย

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในการทำงานวงการขายกว่า 12 ปี ความรู้ต่างๆ ถูกรวบรวมออกมาเป็นหลักสูตรสำหรับใช้อบรม 1 วันเต็ม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ กลวิธีอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้นผู้ขายต้องขายแบบเนียนๆ โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้ามีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการทุกครั้ง รวมถึงเทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Upselling) เทคนิคนี้เป็นเทคนิคพิเศษจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม จะสนุกกับการอบรมรูปแบบที่มีความสนุกสนาน การเล่าเรื่องและ การมีส่วนร่วมตลอดเวลา จะทำให้ชั่วโมงในการอบรมนั้นมีการตื่นตัวตลอดเวลา เนื้อหาและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ในงานได้จริง ซึ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้น จะเน้นไปทางด้านกระบวนการและวิธีในการเพิ่มยอดขาย ตามลักษณะของลูกค้าและธุรกิจแต่ละประเภท

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่ามืออาชีพ 

3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้ 

4. ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้ 

5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด 

6. กำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธการเพิ่มยอดขายได้ 

7. วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบันได้ 

8. สร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

- สำหรับพนักงานขายที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ ในด้านเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการขาย 

- สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงการตลาดให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

- สำหรับหัวหน้างานที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อนำเสนอการขายแบบเชิงรุกแก่ลูกค้า 

อบรมแล้วจะได้อะไร?

Ø เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด 

Ø พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ 

Ø ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น 

Ø ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ 

Ø ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและกำหนดการการอบรม

Module1: Perspective

- ศิลปะของการขายสินค้าแบบเพิ่มมูลค่าเพิ่มยอดขาย (Value added Product) 

- เปิดกลยุทธ์ “ต้องมนต์นักขาย” ซื้อง่าย จ่ายเร็ว 

- จิตวิทยาเพื่อการขายยอดขายทะลุเป้า 

- Workshop (ของแพงขายดี เพราะมีจุดขาย) 

- เรียนรู้การขายและพัฒนาการขายสไตล์ที่ปรึกษา 

Module 2: Essential Sales Strategies and Tools 

- Consumer Insight เจาะลึกความต้องการของลูกค้าสู่เป้าหมายความสำเร็จ 

- สร้างเอกลักษณ์นักขายแบบมืออาชีพ 

- เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ 

- Cases Sharing 

- กฎเจรจาด้วยการหาเพดานเพื่อปิดการขาย 

- กระบวนการเปิดการขายแบบเซียนปิดการขายแบบเนียนๆ 

- การสร้างประเด็นความสนใจ 

- การชี้ประเด็นให้เห็นผลประโยชน์ 

- บอกถึงประเด็นราคาและเงื่อนไข 

- อธิบายประเด็นเหตุผลและการยอมรับ 

- โน้มน้าวประเด็นเพื่อการตัดสินใจซื้อ 

Module 3: Negotiation and Customers persuading Techniques to Closing the sales 

- กลยุทธ์เพื่อการเจรจาและโน้มน้าวใจลูกค้า 

- กฎของการเจรจาต่อรอง 

- การสร้างความมั่นใจก่อนการเจรจากับลูกค้า 

- สร้างความต่างให้ดูโดดเด่นเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า 

- เปลี่ยน Pain Point เป็น Gain Point 

- การขจัดข้อข้องใจเพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์ 

Module 4: Customer Engagement 

(การสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่) 

- 4 วิธี สร้าง CE กับลูกค้า 

- เทคนิคการใช้ Customer Referral 

- ทำอย่างไรให้ WIN- WIN 

เทคนิคการฝึกอบรม

· การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 

- การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้  

- Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

- การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ 

- การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ, เทคนิคการขาย, นักขายมืออาชีพ, ขาย, นักขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด