หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง Critical Principles in Negotiation Process

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลายคนเข้าใจผิดว่าการเจรจาต่อรองคือการพบกันครึ่งทาง และหลายคนก็เข้าใจถูกเพียงครึ่งเดียวว่าการเจรจาต่อรองคือการเอามาให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ แต่แท้ที่จริงแล้วการเจรจาต่อรองคือการเอามาให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดในสิ่งที่เราต้องการโดยที่คู่เจรจาของเราก็จะต้องพอใจด้วย

หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง ซึ่งท่านสามารถนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบธุรกิจของท่านได้


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

oการเจรจาต่อรองเป็นความจำเป็นของทุกคน เพราะถ้าคุณเจรจาต่อรองไม่เป็น คุณก็ไม่มีทางได้ แม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้ก็ตาม

oทำอย่างไรจึงจะเจรจาต่อรองให้จบแบบสวย ๆ ที่เรียกกันว่า Win-Win Negotiation

oหัวใจของการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จคือ เทคนิคในการยอมบางอย่างเพื่อจะได้บางอย่างจากเขา

oทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

oข้อห้ามและสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงในการเจรจาต่อรอง

oทักษะที่สำคัญซึ่งนักเจรจาต่อรองพึงมี


Sponsored
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานขั้นสูง โปรแกรม IMDS (Advanced International Material Data System)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วิทยากร, Trainer, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบันประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นคณะทางานจัดทาระบบEDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซื้อชุดก่อตั้งแรกเริ่มของประเทศไทย เป็นบรรณาธิการวารสารรายเดือนสองภาษาไทย-อังกฤษวิทยายุทธจัดซื้อและบริหารพัสดุ(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM - National Association of Purchasin...

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง