เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

จำนวนคนดู 32 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า
ความสำคัญ

Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ถ้าเข้าใจเงื่อนไขของ L/C คู่ค้าก็ไม่สามารถเอาเปรียบเราได้ โดยเฉพาะเมื่อมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมใครควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น หรือผู้ส่งออกที่ต้องส่งสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ L/C ยิ่งต้องทำเอกสารหาเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ L/C กำหนด มิฉะนั้นอาจทำให้ไม่ได้รับเงินตามกำหนดหรือแย่กว่านั้นอาจไม่ได้รับเงินเลย ผู้นำเข้าก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะเห็นสินค้าว่าถูกต้องตามคุณภาพ รวมทั้งจำนวนสินค้าครบถ้วนหรือไม่ก็ต้องชำระเงินก่อนที่จะเห็นสินค้า ก็ต้องเข้าใจใน L/C และเอกสารนั้นถูกต้องหรือไม่ 

ดังนั้นจะต้องเข้าในเชิงลึกของ L/C โดยละเอียด ว่าอย่างไรทำไม่ได้ อย่างไรทำได้ การสัมมนาครั้งนี้จะให้รายละเอียดในการอ่าน L/C และ UCP 600 ที่ออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ที่มีทั้งหมด 39 มาตรา การจะบอกว่าเอกสารมีที่ผิดหรือถูกนั้นก็ใช้มาตราต่างๆ ของ UCP 600 เป็นข้ออ้างอิง เพื่อการนำเสนอเอกสารผ่านธนาคารได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. วิเคราะห์ Letter of Credit : 

- การใช้ Standby ~L/C เพื่อการค้ำประกัน 

- ความได้เปรียบเสียเปรียบเทอมการชำระเงิน L/C RESTRICTED หรือไม่ 

- Incoterms ® 2020 ที่ใช้สอดคล้องตามที่ตกลงหรือไม่ 

2. ต้องการเอกสารอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ออกเอกสารนั้น 

3. การใช้ UCP 600 ทั้ง 39 มาตราในการจัดทำเอกสาร 

4. UCP 600 ได้ให้ความหมายของ Shipment term ว่านับอย่างไร ถ้า L/C ระบุ 

- On or about 

- First Half, Second Half 

- Beginning, Middle, End 

5. UCP 600 จะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคาร (Issuing Bank, Confirming Bank) 

- มาตราฐานในการตรวจเอกสารตามมาตราที่ 14 ที่จะต้องปฏิบัติ 

- การปฏิเสธเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy) ของการใช้มาตราที่ 16 ต้องปฏิบัติอย่างไร 

- การขอใบตราส่งให้สอดคล้องใน L/C (ใช้มาตราที่ 19 ถึง 25) 

- ความหมายของคำว่า “CLEAN” ตามมาตราที่ 27 

- การจัดหา Insurance Policy/Certificate ตามมาตราที่ 28 

- ถ้าวันหมดอายุของ L/C ตรงกับวันหยุดทำอย่างไร (มาตราที่ 29) 

- ความหมายของคำว่า “ABOUT” ตามมาตราที่ 30 

- การใช้ “PARTIAL SHIPMENT” ตามมาตราที่ 31 

- การส่งสินค้าเป็นงวดๆ ตามมาตราที่ 32 

- การยื่นเอกสารนอกเวลาทำการของธนาคาร ตามมาตราที่ 33 

- เอกสารที่ปลอมแปลงใครรับผิดชอบ มาตราที่ 34 

- เอกสารสูญหายล่าช้าใครรับผิดชอบ มาตราที่ 35 

- เหตุสุดวิสัย ตามมาตราที่ 36 

- ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อการเปิด L/C มาตราที่ 37 

- ผู้ขายต้องการโอน L/C ให้กับผู้อื่น ต้องทำอย่างไร มาตราที่ 38 

- จะโอนบางส่วนได้ ต้องทำอย่างไร 

- ผู้รับโอนมาแล้วจะโอนต่อทำอย่างไร 

- ผู้รับประโยชน์ตาม L/C จะหา Supplier ได้อย่างไร มาตราที่ 39

วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ตำแหน่งงานปัจจุบันที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม, วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, Letter of Credit & UCP600, เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP600, Letter of Credit, UCP600, L/C

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด