เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ

จำนวนคนดู 24 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในยุคปัจจุบัน เลขานุการและนักธุรการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ


ดังนั้น เลขานุการและนักธุรการมืออาชีพยุคใหม่ ต้องเพิ่มความเป็นเลิศทั้งบทบาทหน้าที่ การบริหารเวลา พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า


หลักสูตรนี้จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีจริง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเลขานุการและนักธุรการ

2. เพิ่มทักษะในการนำเทคนิคเลขานุการและนักธุรการยุคใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานเลขานุการและนักธุรการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุคใหม่

- ความสำคัญ - ระดับผู้ช่วยผู้ผู้บริหาร

- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

- การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

- “ศักยภาพ” ยุคใหม่สู่มืออาชีพ

- สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

- กลยุทธการบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด.... ต่อองค์กร

แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการ”

- ระบบ “การสร้างคุณค่าของเวลา (วางแผนและบริหารเวลางาน) ”

- ระบบ “การบริหารงานเอกสารครบวงจร”

- ระบบ “การบริหารการประชุมที่เกิดผล”

- ระบบ “การบริหารสำนักงานยุคใหม่”

- ระบบ “การบริหารงานบริการ”

* แบ่งกลุ่ม - ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา

วิเคราะห์ / ประเมินผลงานกลุ่ม

Q & A


เทคนิคการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ, เลขานุการยุคใหม่, เลขานุการ, ระบบงานธุรการ, ธุรการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด