เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Positive Mindset for Better Workplace)

รหัสหลักสูตร: 65037

จำนวนคนดู 2083 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Positive Mindset for Better Workplace)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญคือการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและองค์กร การสำนึกในความรับผิดชอบ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความจำกัดทางด้านทรัพยากร ซึ่งบุคลากรในองค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้  อาจทำให้เกิดปัญหาติดขัดในกระบวนการทำงาน ดังนั้นความสุขในการทำงานและความสำเร็จที่สูงขึ้นขององค์กรที่เปรียบเสมือน “บ้านของเรา” จึงต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมองใหม่ ของบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นสมาชิกในบ้าน


วัตถุประสงค์

 1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการองค์กรและการทำงาน

 2. มีวิธีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 3. ให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของคน และองค์กร

 4. พัฒนาความคิดในการเพิ่มความสำเร็จของธุรกิจ ด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. สร้างพลังแห่งความสำเร็จในการทำงาน

     ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด จาก “รอรับ” เป็น ” ริเริ่ม” ด้วยวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์

     มืออาชีพที่แท้จริง ควร คิด และ ทำ อย่างไร

     ค่านิยมแห่งความสำเร็จในการทำงานร่วมกันในองค์กร

2. ความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเอง และ องค์กร

     พฤติกรรมของการทำงานอย่าง “รับผิดชอบ” ด้วยสำนึกของการเป็น “เจ้าของร่วม”

     “ที่ทำอยู่นี้....ดีพอแล้วหรือ” คำถามเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร

     ผลเสีย และ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น เมื่อคิดลบ ต่อองค์กร และการทำงาน

     “สิ่งที่ได้” และ “สิ่งที่ให้” จากการทำงานในองค์กร

3. ทักษะทางสังคม เพื่อการปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้คนอย่างสำเร็จและเป็นสุข

  ทัศนคคติที่ดี ต่อ องค์กร , การทำงาน และ เพื่อนร่วมงาน

     การสร้างแรงจูงใจตนเองเพื่อความสำเร็จสูงขึ้น

     เทคนิคการคุมอารมณ์ และ คลายอารมณ์

     การสื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้าใจและความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

4. ทัศนคติและการคิดเชิงบวก ต่อองค์กร การทำงาน และทีมงาน

     วิธีคิดเชิงบวก ต่อ องค์กรและการทำงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ

     การคิดเชิงบวก ต่อ เพื่อนร่วมงาน และการทำงาน (Positive Thinking)

     เทคนิคการคิดเชิงบวก เพื่อชีวิตเป็นสุข

     พลังความรักและความปรารถนาดีต่อกัน : การตระหนักถึงคุณค่าของทุกคนในทีม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่านในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Positive Mindset for Better Workplace)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: คิดบวก, คิดเชิงบวก, ทัศนคติ, positive thinking, thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด