ศาสตร์และศิลปะ “การสื่อสาร” สู่ความสำเร็จ “การประชุม”

รหัสหลักสูตร: 65228

จำนวนคนดู 278 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ศาสตร์และศิลปะ “การสื่อสาร” สู่ความสำเร็จ “การประชุม”
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

การประชุมเป็นกลไกที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับบริหาร การประชุมนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและได้ข้อยุติที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติและการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลายครั้งที่การประชุมไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะขาดการบริหารการประชุมและการดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การประชุมล้มเหลวคือขาดทักษะการนำเสนอและขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ

2. เรียนรู้บทบาท – ความรับผิดชอบและสิ่งที่ควรปฏิบัติในการประชุมในฐานะที่ตนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

3. เรียนรู้ทักษะและวิธีการนำเสนอและสื่อสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเพื่อนำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จและได้ผลสัมฤทธิ์

4. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะนำเสนอในที่ประชุม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

· การเสริมสร้าง “ศักยภาพ” การสื่อสาร

- “ความหมาย” และ “ประเภท” ของการประชุม

- ประโยชน์ “การประชุมที่เกิดผล” พร้อมทั้ง 4 ด้าน (ด้วยกิจกรรมกลุ่ม)

- สรุป “ประเด็นปัญหา” จากการประชุม พร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ (ด้วยกิจกรรมกลุ่ม)

- สรุปสูตร “ศักยภาพ” การบริหารการประชุมที่เกิดผล แบบครบวงจร 5 วงจร (ด้วยกิจกรรมกลุ่ม)

- การเสริมสร้าง “ทักษะการสื่อสารที่เกิดผล” (ในแต่ละวงจร) - นักพูด/นักฟัง/นักเขียน/นักอ่าน

· กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้วย “หลักการและเทคนิค”

* บทบาทหน้าที่ของบุคลากร

* มารยาทสากลและมารยาทการประชุม

* บุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับ

· สรุป “คุณค่าที่ได้รับจากการอบรม” (Value Added)


เทคนิคการฝึกอบรม

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร ศาสตร์และศิลปะ “การสื่อสาร” สู่ความสำเร็จ “การประชุม”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การสื่อสาร, การประชุม, ศาสตร์และศิลปะ “การสื่อสาร” สู่ความสำเร็จการประชุม, ศาสตร์และศิลปะ “การสื่อสาร”

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด