การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต ( Value Stream Mapping in Production )

รหัสหลักสูตร: 66457

จำนวนคนดู 433 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต ( Value Stream Mapping in Production )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 86 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 86 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพกระบวนการด้วยการแสดงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและทำให้ทราบภาพรวมของกระบวนการ รวมทั้งปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นเพื่อขจัดความสูญเปล่า ดังนั้น VSM จึงมักใช้จำแนกกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าโดยนำข้อมูลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน (Current State) ซึ่งถูกแสดงด้วยเอกสารสำหรับกำหนดสถานะหลังจากการปรับปรุง (Future State) ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นและส่งมอบคุณค่าให้กับกระบวนการถัดไปจนถึงลูกค้าสุดท้าย (Final Customer) เช่น การตอบสนองคำสั่งซื้อ การผลิต การส่งมอบ การเรียกเก็บเงินและบริการหลังการขาย เป็นต้น
      แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping (VSM)) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการเริ่มต้นวิเคราะห์กระบวนการ โดยทำให้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการ(Overall Process) จากมุมมองลูกค้า โดยมุ่งแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้สามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จำเป็นสำหรับการขจัดความสูญเปล่า
วัตถุประสงค์

   1. ทำให้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการ(Overall Process) จากมุมมองลูกค้า
   2. เป็นแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
   3. ทำให้สามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จำเป็นสำหรับการขจัดความสูญเปล่า
   4. ทำให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า (Value Added (VA)) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า (Non Value Added (NVA)) ได้ตลอดสายการผลิตสินค้า
   5. เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพกระบวนการให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
   6. เป็นกลยุทธ์ชั้นเลิศของผู้บริหารอุตสาหกรรมในการเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบของการดำเนินงานทางธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร
   1. ความหมายของคุณค่าและแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คุณประโยชน์
   2. ความแตกต่างระหว่างสายธารแห่งคุณค่า (VSM) และ Process Flow
   3. ความหมายของคำว่าคุณค่า (Values) และ ความสูญเปล่า (Wastes)
   4. การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ (Product-Quantity Analysis)
   5. ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (Wastes in Production)
   6. สัญญาลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า
   7. ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (ช่วงที่ 1)
   8. ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (ช่วงที่ 2)
   9. การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าในสถานะปัจจุบัน (Current State) และการปรับปรุงพัฒนาสายธารแห่งคุณค่าในอนาคต (Future State)
   10. หลักการและเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตจากการวิเคราะห์ด้วยสายธารแห่งคุณค่า

   11. เทคนิคการเขียนสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบการฝึกอบรม

   - การบรรยาย การให้คำปรึกษา กิจกรรมกลุ่ม ให้คำแนะนำและตอบคำถาม


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้า, งานจัดซื้อ)

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต ( Value Stream Mapping in Production )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสา, การวิเคราะห์ผลิตภาพ, แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต, Value Stream Mapping in Production

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด