กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: Strategy & Management)

รหัสหลักสูตร: 65677

จำนวนคนดู 128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ วัสดุ จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องทำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เข้าใจแนวคิด และมีความรู้พื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นค่อยศึกษาลงลึกถึงกระบวนการบริหารจัดการในแต่ละส่วน


หลักสูตร Logistics: Strategy & Management เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ แนวคิด หลักการของการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อนำไปต่อยอดกลยุทธิ์การบริหารงานด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)

 • ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • เป้าหมายและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์
 • การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์


กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

 • แนวคิดการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 • การจัดการ Demand & Supply
 • กลยุทธ์การลดและควบคุมสินค้าคงคลัง


กลยุทธิ์การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

 • แนวคิดการบริหารจัดการคลังสินค้า
 • กลยุทธิ์การบริหารและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า
 • เทคโนโลยีและแนวโน้มการบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่


กลยุทธิ์การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

 • แนวคิดการจัดการการขนส่ง
 • การจัดการขนส่งภายใน และ ขนส่งภายนอกองค์กร
 • เทคโนโลยีและแนวโน้มการจัดการการขนส่ง


การนำโลจิสติกส์ไปใช้พัฒนาธุรกิจ (Implementation of Logistics Management)

 • การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในองค์กร
 • การวางแผนกลยุทธิ์ เป้าหมาย และแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 • ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน (LEAN Logistics)
 • Case Study

วิทยากร
ดูประวัติ

ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อาจารย์ต้น)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, คลังสินค้า)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่อยู่ในสายงาน หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการ โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: Strategy & Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมโลจิสติกส์, อบรม Logistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด