หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานขายเชิงที่ปรึกษาเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน

รหัสหลักสูตร: 67593

จำนวนคนดู 184 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานขายเชิงที่ปรึกษาเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบันองค์กรและบริษัทต่างๆ ได้มีการเร่งพัฒนาศักยภาพของทีมพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งพนักงานขายต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน

        ดังนั้น พนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนสามารถกำหนดจุดยืนให้ตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า

        หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานขายเชิงที่ปรึกษาเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานจนถึงการเป็นมืออาชีพของกระบวนการขาย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ เรียนรู้กระบวนการขายที่ทันสมัย เหมาะกับพฤติกรรมลูกค้าในยุค New normal ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือเทคนิคการเปิดใจ และการถามเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อการนำเสนอสินค้าโดนใจ

        นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์และด้วยเทคนคการสร้างความสัมพันธ์เชิงที่ปรึกษา เพื่อโอกาสกาสแสวงหาลูกค้าใหม่ และอีกทั้งยังสามารถบริหารความสำคัญกับลูกค้าปัจจุบันให้เป็นลูกค้าผู้ภักดี

        หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ และสินค้าที่ทางผู้เข้าอบรมต้องการ โดยหลักสูตรนี้มีการแบ่งการฝึกอบรม เป็น 3 ช่วง ในแต่ละช่วงจะมีหัวข้อการอบรมทีสนุกสนาน เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์การตรงจากวิทยากร ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องและสรุปหัวข้อให้นำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายดายในการทำงานจริง ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 3D Storytelling ทำให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เหมือนการอบรมแบบเดิม ๆ แต่ผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมแบบไม่รู้สึกกดดัน และเป็นการจุดไฟการขายให้ลุกโซนขึ้นมาอีกครั้ง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษามืออาชีพ และการพัฒนทีมขายแบบมืออาชีพ

2.เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันใจลูกค้ายุค New normal

3.เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยจิตวิทยาเพื่อการสร้างบานลูกค้าใหม่และพัฒนาลูกค้าเก่าสู่การเป็นลูกค้าผู้ภักดี

4.เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยด้านสมรรถนะการขายของตนเองได้

5.เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์

หัวข้ออบรมสัมมนา
คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ

ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ แบบการสร้างทีมขาย

 • Growth mindset
 • Fixed mindset

รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย เพื่อการร้างทีมขายแบบแม่ทัพ

 • แบบทดสอบ D>I>S>C
 • บุคลิกภาพนักปรึกษา กับการสร้างความประทับใจใน 7 วินาที

เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่และแสวงหาลูกค้าใหม่และผู้คาดหวัง

 • นิยาม ความหมายลูกค้าของตัวเองให้ชัดเจน
 • การสร้างโอกาสแสวงหาลูกค้าจากแหล่งต่างๆ
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการสร้างเป็นลูกค้าใหม่

เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ

 • เทคนิคการขยายกลุ่มลูกค้าด้วย Sales Pipeline
 • เทคนิคการสร้างชุมชนลูกค้าที่น่าสนใจ
 • เทคนิคการก้าวข้ามคำปฏิเสธของลูกค้าใหม่
 • เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้าใหม่

การรักษาฐานลูกค้าเก่าและพัฒนาสู่การเป็นลูกค้าผู้ภักดี

 • กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อลดปัญหาลูกค้าร้องเรียน
 • การสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้า
 • เทคนิคการสร้าง “ลูกค้าผู้ภักดี”
 • จิตวิทยาการเข้าถึงปัญหา
 • เทคนิคการเสนอทางเลือกเพื่อลดความร้อนแรง

รีวิวกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน

 • Prospecting (Qualification)
 • Pre-approach (Preparation)
 • Approach
 • Presentation
 • Handling objections
 • Closing the sale
 • Follow up.

6 ขั้นตอนการขาย สไตล์ที่ปรึกษาที่เหนือชั้นกว่า

 • Research
 • Ask
 • Listen
 • Teach
 • Qualify
 • Close

ยุคใหม่ทันสมัยกว่าด้วย 3 Step Selling

 • ทักทายเปิดใจอย่างเป็นธรรมชาติ
 • นำเสนอแบบที่ปรึกษา
 • ปิดการยขายด้วยเทคนิคการเจรจาลูกค้ารู้สึกชนะ
 • คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มการสนทนา
 • จิตวิทยาและลักษณะคำถามที่ดีในการถามลูกค้า
 • ตัวอย่างคำถามที่ดีและไม่ดีในการถามคำถามลูกค้า

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการงานขาย
 • หัวหน้างานขาย
 • ผู้นำทีมขาย
 • พนักงานขายทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานขายเชิงที่ปรึกษาเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: งานขาย, นักขายมืออาชีพ, การสร้างทีมขายแบบแม่ทัพ, การสร้างความประทับใจใน 7 วินาที, ลูกค้าใหม่, กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต