หลักสูตร ขับเคลื่อนความรับผิดชอบและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความไว้วางใจ Driving accountability and Inspiring trust

รหัสหลักสูตร: 67650

จำนวนคนดู 144 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ขับเคลื่อนความรับผิดชอบและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความไว้วางใจ Driving accountability and Inspiring trust
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ในบทบาทของผู้นำ “ผู้จัดการ” มีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์
กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ
ในเรื่องงานแล้วยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

 

          หลักสูตร Driving accountability and Inspiring trust ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาระดับผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ให้เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีมงาน มีทัศนคติ
ในการเป็นผู้นำที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน มีทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี พร้อมทั้งมีทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติได้ โดยการนำหลักเป็น “ผู้นำ” ที่ดีมาสร้างบรรยากาศการทำงานที่มประสิทธิภาพ และนำหลักการ“สร้างความน่าเชื่อถือและการบริหารการเปลี่ยนแปลง”
ที่ดีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหารเกิดการตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็นผู้นำที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน

2.เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริหาร

3.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสร้างกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ (Integrity and Trust)

  • ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง

             -ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำ เพื่อสร้างไว้วางใจ (Mindset)

             -คุณธรรมของผู้นำ

             -ผู้นำกับความซื่อสัตย์

  • เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือด้วย TRUST Model

             -  T = Target in Specific Behavior

             -  R = Reality

             -  U = Underlying Causes of Behavior

             -  S = Solutions for Solving Problem

             -  T = Tracking for Action


2.การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

  • การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในยุค 4.0 กับผลกระทบต่อการบริหารจัดการทีมงาน
  • บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จของธุรกิจ
  • คุณลักษณะสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • ขั้นตอนในการบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
  • เครื่องมือและเทคนิคสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • ฝึกทักษะสำคัญของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ขับเคลื่อนความรับผิดชอบและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความไว้วางใจ Driving accountability and Inspiring trust
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำ, คุณธรรมของผู้นำ, ผู้นำกับความซื่อสัตย์, TRUST Model, การบริหารจัดการทีมงาน, การเป็นผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด