ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Robot จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

29 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรสัมมนา การเทรดฟอร์เร็กอย่างมืออาชีพและการใช้โรบอตช่วยเทรดอัตโนมัติ
3,900บาท
เรียนรู้การลงทุนในตลาด Forex ด้วยการใช้เครื่องมือ ช่วยเทรดอัตโนมัติ EA Banana Robot โดย อาจารย์ผู้เขียนหนังสือ รวย เร็ว แรง ด้วย Forex
ความรู้เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในตลอด Forex โดยอาจารย์ กิตติ เอมศิรานันท์ ผู้เขียนหนังสือ รวยเร็วแรงด้วย Forex ทั้งสามเล่ม
ณ บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ ชั้นนำของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ของ Painting Robot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาด้านหุ่นยนต์
โครงการบรรยายพิเศษและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติผ่านกิจกรรม Workshop
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิต!! สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะสำหรับการวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช (Intelligent Automated Medical Robot System)
ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบด้วยยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การเกษต
การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน / แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์ในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านโลจิสติกส์และการขนส่งที่กำลังจะเข้ามามีบทบาท /ทางด้านโลติสติกส์ Smart Factory และ Robot
งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกรฝ่ายผลิต และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร
 Machine Vision เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของระบบ Automation และ Robot / ช่วยลดของเสีย เพิ่มความเร็วในการผลิต  ฟังบรรยายและทดลองกับชุดสาธิตประกอบการอบรม
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
“การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ” งานสัมมนาที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ Robotics ห้ามพลาด!!
การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม 3D Sprutcam นำไปใช้งานกับหุ่นยนต์
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี จำกัดจำนวน 50 ท่าน สำหรับผู้ประกอบการ นักวิจัย ที่มีประกอบธุรกิจ/มีความสนใจ ในด้านElectricity and Robotics in Aviation Industry
บรรยายเกี่ยวกับการปรับตัวครั้งใหญ่ของคนและอุตสาหกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
หลักสูตร ที่จะพัฒนาคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
สัมมนาเปิดเทรนด์ระบบอัตโนมัติแห่งอนาคตที่จะเปิดประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ในองค์กรของคุณพร้อม Guest Speaker มากความสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบ automation สุด exclusive กันที่งานนี้เท่านั้น !
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเรียนและปฏิบัติจริง
ขอเชิญผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ที่สนใจระบบ Automation เข้าร่วมกิจกรรม Seminar START WITH ROBOTIC FOR PRODUCT IMPROVEMENT บรรยายโดย : คุณไฉน ผดุงหมาย ผู้เชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติ NACHI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
ขอเชิญผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ที่สนใจระบบ Automation เพื่อนำระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการผลิตได้
หลักสูตรอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศซึ่งมีความต้องการของตลาดแรงงาน กรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เขียนโปรแกรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม fanus ใช้งานจริง ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่จำเป็น ต้องมีความรู้พื้นฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม