Robot fauns

จำนวนคนดู 617 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Robot  fauns
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่หุ่นยนต์กำลังมาแรง สอดคล้องกับความต้องของตลาดงานและรองรับอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล
หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  fauns 

2.การควบคุม Robotics & Robot Controller

3.การปรับตั้ง Tool

4.การทำงาน Pick and place

5.การสร้าง Program

6.การทดสอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

พิมล ทัดศรี

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, การใช้เทคโนโลยี)

อาจารย์ พิมล ทัดศรี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: robot, Fanut, automostion, mara, หุ่นยนต์, EEC