บันทึกสำเร็จ...

STARTFA

นายสุขุม  รัตนสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การเงิน/การลงทุน (การโค้ชชิ่ง, การขาย, บัญชี การเงินและภาษี, การพัฒนาตนเอง, บริหารเงินส่วนตัว)

จำนวนเข้าชม 2084 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินการลงทุน บมจ.อลิอันซ์อยุธยา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์

ให้คำแนะนำวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับลูกค้ากลุ่มองค์กรและบุคคลทั่วไปมามากกว่า 8 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

สัมมนาสร้างมายเซทบริหารเงินอัตโนมัติด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน


สัมมนาสร้างความมั่งคั่งอัตโนมัติ ด้วยมายสไตล์ยูนิตลิงค์


สัมมนาสร้างรายได้ด้วยการเป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ


สัมมนาสร้างความมั่นคงต่อยอดความมั่งคั่งต้องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องประกัน


สัมมนาสร้างสินทรัพย์การเงินกระจายความเสี่ยงธุรกิจด้วยการบริหารงบการเงินโดยใช้กรมธรรม์นิติบุคคล

Sponsored
หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)

ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่เข้าใจกันดีว่า เครื่องมือวัดที่จะนำมาทำการทดสอบหรือใช้ตรวจสอบ...

ดูรายละเอียด
งานขายต่างประเทศ (Oversea sale)

งานขายต่างประเทศ (Oversea sale) หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »