เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

STARTFA

นายสุขุม  รัตนสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การเงิน/การลงทุน (การโค้ชชิ่ง, การขาย, บัญชี การเงินและภาษี, การพัฒนาตนเอง, บริหารเงินส่วนตัว)

จำนวนเข้าชม 1469 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินการลงทุน บมจ.อลิอันซ์อยุธยา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์

ให้คำแนะนำวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับลูกค้ากลุ่มองค์กรและบุคคลทั่วไปมามากกว่า 8 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

สัมมนาสร้างมายเซทบริหารเงินอัตโนมัติด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน


สัมมนาสร้างความมั่งคั่งอัตโนมัติ ด้วยมายสไตล์ยูนิตลิงค์


สัมมนาสร้างรายได้ด้วยการเป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ


สัมมนาสร้างความมั่นคงต่อยอดความมั่งคั่งต้องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องประกัน


สัมมนาสร้างสินทรัพย์การเงินกระจายความเสี่ยงธุรกิจด้วยการบริหารงบการเงินโดยใช้กรมธรรม์นิติบุคคล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เทคนิคการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม
3900บาท
การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ
เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนการนำเสนอ การเตรียมสื่อ PowerPoint Presentation ในการนำเสนอ การแก้ปัญห
หลักสูตร Effective Managerial Skills
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งมือเก่าและมือใหม่ ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเป

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »