ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชบูน

สมบูรณ์  วิวัฒน์ชัยกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง,พัฒนาธุรกิจ SME,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, เริ่มต้นธุรกิจใหม่)

จำนวนเข้าชม 570 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงสินค้าอุปโภค บริโภคกับบริษัทและแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ พร้อมอาสาถ่ายทอดความรู้ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนของคุณ

ประวัติการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เศรษฐศาสตร์บัญฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • MBTI Certification Program, Potentia (Thailand) CO.,LTD.

ประสบการณ์

 1. ประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงสินค้าอุปโภค บริโภคกับบริษัท และแบรนด์ชั้นนำ อาทิเช่น สหพัฒนพิบูล, โอสถสภา, Sara Lee, IP trading และ Sanofi-aventis
 2. ความเชี่ยวชาญในงานด้าน Hard Skills ได้แก่ การวางแผนธุรกิจผ่าน Business Model Canvas, การตลาดร้านค้า (Trade Marketing), การตลาดผู้บริโภค (Consumer Marketing), การบริหารงานขาย (Sales management), กลยุทธ์การบริหารร้านค้าด้วย Category Management และ การพัฒนาพนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser development)
 3. ความเชี่ยวชาญด้าน Soft Skills ได้แก่ การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับทีมงานด้วย MBTI, การบริหารลูกค้ารายสำคัญด้วย MBTI และการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 1. สร้างธุรกิจ พิชิตฝัน ปั้นด้วย Business Model Canvas
 2. เรียนรู้ความแตกต่าง เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วย MBTI
 3. จับให้อยู่ ดูให้เป็น ลูกค้ารายสำคัญ (Key accounts management)
 4. รู้ลึก รู้จริง แข่งยังไงก็ชนะ ขายยังไงก็รวยด้วย SWOT Analysis
 5. ชัยชนะ ณ จุดขาย (In-store Merchandising & Category Management)
 6. เพราะโลกเปลี่ยนไป เราจึงต้องเปลี่ยนแปลง (Change Management)
Sponsored
กรุยทางธุรกิจพิชิตล้าน ( Shortcut Rich MBA Intensive )

รวยเร็วเป็นไปได้ แต่รวยง่าย ไม่มีอยู่จริง อาวุธที่จะช่วยให้นักธุรกิจทุกคนประสบความสำเร็จได้คือ " การเรียนรู้ "

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชบูน สมบูรณ์ วิวัฒน์ชัยกุล

สร้างธุรกิจ พิชิตฝัน ปั้นด้วย Business Model Canvas
3600บาท
การเริ่มธุรกิจ..ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระดุมเม็ดแรก!! เรียนรู้ วิธีการสร้าง “โมเดลธุรกิจ” ในแบบของคุณ เพื่อธุรกิจที่เติบโต อย่างยั่งยืนจาก frame work ระดับโลก “Business Model Canvas (BMC)”

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

สร้างธุรกิจพลิกโลก ด้วยการคิดเชิงยุทธศาสตร์บนกระดาษแผ่นเดียว
2900บาท
สำเร็จ! ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มขำย แหล่งเงินอยำกสนับสนุนตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นผลิตภัณฑ์/บริกำรต้นแบบ
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
3,300บาท
หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อม
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
12000บาท
เมื่อภาษีไม่ใช่เรื่องชิลๆ อีกต่อไป การวางแผนภาษีมีผลต่อรายรับ รายจ่าย และกำไร-ขาดทุนของธุรกิจ !!! รายละเอียด การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวา

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »