ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

ดร.เบส

ดร.รัชชุมา  หุตายน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริหาร, การบริการ, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 1261 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางระบบการให้บริการ และ บรรยายหลักสูตรเกี่ยวกับ การขาย การบริการ การบริหาร การสื่อสาร และ การทำงานร่วมกัน(Collaboration) เจ้าของลิขสิทธิ์เกณฑ์รางวัลคุณภาพ SQI

ประวัติการศึกษา

สาขา Public EnterpriseManagement Burapha University

Doctor of Philosophy Program in PublicEnterprise Management)

ประสบการณ์

ปัจจุบันกรรมการบริหาร บริษัท เกรท แอคชั่น จำกัด

SVP-HRD ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่าย ChannelMarketting & Development บริษัท AIS

ผู้จัดการฝ่าย บริการลูกค้าและพัฒนาบริการ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด

ผู้จัดการ Human Development บริษัท Crow Seal จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Great Service For front-line 

Great Service for Support Team

การบริการลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง

การบริหารข้อร้องเรียนจากลูกค้า

การบริหารอารมณ์ลูกค้า

การออกแบบมาตรฐานการให้บริการ

Great Leader

หัวหน้างานยุค 4.0 บริการโดยการน้อมนำ "หลักการทรงงานฯ"

Sponsored
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์

เดือนแห่งการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ ครั้งแรก...ของ Export Clinic Online!ท่องโลกการค้...

ดูรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »