โครงการอบรม เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66504

จำนวนคนดู 1179 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
โครงการอบรม เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในปัจจุบันในธุรกิจธนาคารที่ให้บริการธุรกิจสินเชื่อประเภทต่าง ๆ หัวใจสำคัญของธุรกิจนอกจากต้องเพิ่มจำนวนลูกค้าใช้สินเชื่อให้มากขึ้นแล้ว ยังต้องติดตามหนี้ที่เกิดจากลูกค้าที่ขาดการชำระ ทำให้มีการติดตามทวงถามค่างวด หรือค่าบริการค้างชำระ ส่งผลทำให้เกิดการเร่งรัดหนี้สินที่ผิดกฎหมาย ลูกหนี้หลายรายเกิดความหวาดกลัวทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อบริษัทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อ ให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สิน ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริง ๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตบูโร และสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเร่งรัดหนี้สินการให้บริการสินเชื่อของธนาคารอีกด้วย
วัตถุประสงค์
   1.  ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจเร่งรัดหนี้สินในปัจจุบัน เหตุแห่งหนี้ และแนวทางปฎิบัติการติดตามทวงถามที่ถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
   2.  ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ
   3.  ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH
   4.  ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1.  ธุรกิจเร่งรัดหนี้สินในปัจจุบัน เหตุแห่งหนี้ และแนวทางปฎิบัติการติดตามทวงถามที่ถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
   2.  คุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ
   3.  ทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH
   4.  การใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน
วิธีการอบรม              
   -  อบรม In house onsite training และ Role -Play โดยตัวแทนรุ่นอบรม
ระยะเวลาการอบรม      
   -  3ชั่วโมง  ต่อรุ่น ต่อวัน (รวมทั้งหมด 2 รุ่น)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลสินเชื่อทุกประเภท ของ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร โครงการอบรม เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: โครงการอบรม เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด