registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

โค้ช ARTY

สมพงษ์  พูนลาภทวี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร, เทคโนโลยี, ฝ่ายบุคคล, โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 718 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารพัฒนาองค์กร 8 ด้าน และเป็นนักวินิจฉัยองค์กรแบบญี่ปุ่น (Shindan)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     การจัดการ–คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท     การจัดการอุตสาหกรรม            สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปริญญาเอก    บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)         ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ประสบการณ์

ประสบการณ์  ที่ปรึกษาธุรกิจเอกชน  

   ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรและระบบISO9001,14001, 45001, 22000-1

   ที่ปรึกษาพัฒนา นวัตกรรมและออกแบบ วางระบบ Software, ERP, Express

   ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารองค์กร บัญชี การเงิน บุคคล จัดซื้อ การผลิต คุณภาพ โลจิสติกส์ และระบบสารสนเทศ

   นักวินิจฉัยสถานประกอบการและให้คำปรึกษา

ประสบการณ์  ที่ปรึกษาโครงการภาครัฐ

   วินิจฉัยและที่ปรึกษาโครงการการพัฒนางานโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆประมาณ 40 กิจการ

   ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร(Business Development)ในด้านต่างๆ และนักวินิจฉัยสถานประกอบการ งานโครงการภาครัฐ ประมาณ120 กิจการ

   ที่ปรึกษาการการเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบการงานโครงการภาครัฐ หน่วยงานร่วมกับ สสว. และ สภาอุตสาหกรรม ประมาณ 30 กิจการ

 

ประสบการณ์ วิทยากร

   วิทยากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์ (โลจิสติกส์)

   วิทยากรสำนักงานเทคโนโลยีชีวสัตว์ กรมปศุสัตว์(พัฒนาบุคลากร)

   วิทยากรสถานฝึกอบรมของเอกชน (Excel, ISO, Management, Costing, Productivity, TPM, Logistics)

 

ประสบการณ์การทำงาน

    ผู้จัดการโรงงานและผอ.การตลาด บริษัท สุขสวัสดิ์ สลิตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   

    กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอส เครับเบอร์จำกัด

    ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   ผู้จัดการการเงิน บริษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน


 • การบริหารองค์กรสไตล์ญี่ปุ่น Monodukuri และ Hitodukuri

 • การทำแผนธุรกิจ และการแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  การจัดทำแผนธุรกิจผังผ้าใบ(Business ModelCanvas)

  การบริหารโลจิสติกส์DigitalTechnology (4ware )

  การบริหารโลจิสติกส์ Planning and Inventory Management

  การบริหารโลจิสติกส์ Warehouse and Distribution Management

  การบริหารโลจิสติกส์ Transportation Management

  การบริหารโลจิสติกส์ ด้วยระบบERP

  การบริหารโลจิสติกส์ ด้านจัดซื้อ และซัพพลายเชน (EDI)

  การบริหารโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

  การบริหารบัญชีการเงิน ระบบโปรแกรม Express และระบบต้นทุน

  การวินิจฉัยองค์กรสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาองค์กร (Shindan)

  การบริหารองค์กรTQM

  การเพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย TPM (Jishu Hozen)

  การใช้โปรแกรม Excel แบบ Data Sheetเพื่อพัฒนาบริหารองค์กร

  การบริหารงานผลิต(IndustrialManagement)

  การบริหารธุรกิจแบบศูนย์กลาง(CentralizeAdministration)

  การบริหารการเงิน(Cash Flow) และ งบประมาณ (Budget Control)


Sponsored
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุคเพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

Professional Customer Service
3900บาท
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
7800บาท
ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดหาพัฒนาไปมากตามวิวัฒนาการของโลก นักจัดซื้อจัดหาจึงจำต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เพื่อกำกับบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก” พลาดไม่ได้! สำหรับผู้ประกอบการและ ผู้สนใจเรื่องธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องสำอาง

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »