ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค้ช ARTY

สมพงษ์  พูนลาภทวี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร, เทคโนโลยี, ฝ่ายบุคคล, โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 1095 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารพัฒนาองค์กร 8 ด้าน และเป็นนักวินิจฉัยองค์กรแบบญี่ปุ่น (Shindan)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     การจัดการ–คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท     การจัดการอุตสาหกรรม            สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปริญญาเอก    บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)         ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ประสบการณ์

ประสบการณ์  ที่ปรึกษาธุรกิจเอกชน  

   ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรและระบบISO9001,14001, 45001, 22000-1

   ที่ปรึกษาพัฒนา นวัตกรรมและออกแบบ วางระบบ Software, ERP, Express

   ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารองค์กร บัญชี การเงิน บุคคล จัดซื้อ การผลิต คุณภาพ โลจิสติกส์ และระบบสารสนเทศ

   นักวินิจฉัยสถานประกอบการและให้คำปรึกษา

ประสบการณ์  ที่ปรึกษาโครงการภาครัฐ

   วินิจฉัยและที่ปรึกษาโครงการการพัฒนางานโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆประมาณ 40 กิจการ

   ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร(Business Development)ในด้านต่างๆ และนักวินิจฉัยสถานประกอบการ งานโครงการภาครัฐ ประมาณ120 กิจการ

   ที่ปรึกษาการการเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบการงานโครงการภาครัฐ หน่วยงานร่วมกับ สสว. และ สภาอุตสาหกรรม ประมาณ 30 กิจการ

 

ประสบการณ์ วิทยากร

   วิทยากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์ (โลจิสติกส์)

   วิทยากรสำนักงานเทคโนโลยีชีวสัตว์ กรมปศุสัตว์(พัฒนาบุคลากร)

   วิทยากรสถานฝึกอบรมของเอกชน (Excel, ISO, Management, Costing, Productivity, TPM, Logistics)

 

ประสบการณ์การทำงาน

    ผู้จัดการโรงงานและผอ.การตลาด บริษัท สุขสวัสดิ์ สลิตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   

    กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอส เครับเบอร์จำกัด

    ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   ผู้จัดการการเงิน บริษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน


 • การบริหารองค์กรสไตล์ญี่ปุ่น Monodukuri และ Hitodukuri

 • การทำแผนธุรกิจ และการแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  การจัดทำแผนธุรกิจผังผ้าใบ(Business ModelCanvas)

  การบริหารโลจิสติกส์DigitalTechnology (4ware )

  การบริหารโลจิสติกส์ Planning and Inventory Management

  การบริหารโลจิสติกส์ Warehouse and Distribution Management

  การบริหารโลจิสติกส์ Transportation Management

  การบริหารโลจิสติกส์ ด้วยระบบERP

  การบริหารโลจิสติกส์ ด้านจัดซื้อ และซัพพลายเชน (EDI)

  การบริหารโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

  การบริหารบัญชีการเงิน ระบบโปรแกรม Express และระบบต้นทุน

  การวินิจฉัยองค์กรสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาองค์กร (Shindan)

  การบริหารองค์กรTQM

  การเพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย TPM (Jishu Hozen)

  การใช้โปรแกรม Excel แบบ Data Sheetเพื่อพัฒนาบริหารองค์กร

  การบริหารงานผลิต(IndustrialManagement)

  การบริหารธุรกิจแบบศูนย์กลาง(CentralizeAdministration)

  การบริหารการเงิน(Cash Flow) และ งบประมาณ (Budget Control)


Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ สำหรับการออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »