registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

โค้ช ARTY

สมพงษ์  พูนลาภทวี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร, เทคโนโลยี, ฝ่ายบุคคล, โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 444 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารพัฒนาองค์กร 8 ด้าน และเป็นนักวินิจฉัยองค์กรแบบญี่ปุ่น (Shindan)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     การจัดการ–คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท     การจัดการอุตสาหกรรม            สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปริญญาเอก    บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)         ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ประสบการณ์

ประสบการณ์  ที่ปรึกษาธุรกิจเอกชน  

   ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรและระบบISO9001,14001, 45001, 22000-1

   ที่ปรึกษาพัฒนา นวัตกรรมและออกแบบ วางระบบ Software, ERP, Express

   ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารองค์กร บัญชี การเงิน บุคคล จัดซื้อ การผลิต คุณภาพ โลจิสติกส์ และระบบสารสนเทศ

   นักวินิจฉัยสถานประกอบการและให้คำปรึกษา

ประสบการณ์  ที่ปรึกษาโครงการภาครัฐ

   วินิจฉัยและที่ปรึกษาโครงการการพัฒนางานโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆประมาณ 40 กิจการ

   ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร(Business Development)ในด้านต่างๆ และนักวินิจฉัยสถานประกอบการ งานโครงการภาครัฐ ประมาณ120 กิจการ

   ที่ปรึกษาการการเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบการงานโครงการภาครัฐ หน่วยงานร่วมกับ สสว. และ สภาอุตสาหกรรม ประมาณ 30 กิจการ

 

ประสบการณ์ วิทยากร

   วิทยากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์ (โลจิสติกส์)

   วิทยากรสำนักงานเทคโนโลยีชีวสัตว์ กรมปศุสัตว์(พัฒนาบุคลากร)

   วิทยากรสถานฝึกอบรมของเอกชน (Excel, ISO, Management, Costing, Productivity, TPM, Logistics)

 

ประสบการณ์การทำงาน

    ผู้จัดการโรงงานและผอ.การตลาด บริษัท สุขสวัสดิ์ สลิตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   

    กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอส เครับเบอร์จำกัด

    ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   ผู้จัดการการเงิน บริษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน


 • การบริหารองค์กรสไตล์ญี่ปุ่น Monodukuri และ Hitodukuri

 • การทำแผนธุรกิจ และการแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  การจัดทำแผนธุรกิจผังผ้าใบ(Business ModelCanvas)

  การบริหารโลจิสติกส์DigitalTechnology (4ware )

  การบริหารโลจิสติกส์ Planning and Inventory Management

  การบริหารโลจิสติกส์ Warehouse and Distribution Management

  การบริหารโลจิสติกส์ Transportation Management

  การบริหารโลจิสติกส์ ด้วยระบบERP

  การบริหารโลจิสติกส์ ด้านจัดซื้อ และซัพพลายเชน (EDI)

  การบริหารโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

  การบริหารบัญชีการเงิน ระบบโปรแกรม Express และระบบต้นทุน

  การวินิจฉัยองค์กรสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาองค์กร (Shindan)

  การบริหารองค์กรTQM

  การเพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย TPM (Jishu Hozen)

  การใช้โปรแกรม Excel แบบ Data Sheetเพื่อพัฒนาบริหารองค์กร

  การบริหารงานผลิต(IndustrialManagement)

  การบริหารธุรกิจแบบศูนย์กลาง(CentralizeAdministration)

  การบริหารการเงิน(Cash Flow) และ งบประมาณ (Budget Control)


Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)
4000บาท
เรียนรู้สองทักษะคือ วิธีบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานรู้บทบาทที่ถูกต้องของตนเอง การลาออกของทีมจะลดลง
ซัพพลายเชน-โลจิสติกส์ กับการบริหารระบบปฏิบัติการ
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และองค์ประกอบหลายๆ อย่าง รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ทำไมบางองค์กรจึงประสบความสำเร็จอยู

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »