บันทึกสำเร็จ...

โค้ช ARTY

สมพงษ์  พูนลาภทวี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การบริหาร, เทคโนโลยี, ฝ่ายบุคคล, โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 5846 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารพัฒนาองค์กร 8 ด้าน (Centralization & Optimazation Management System)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     การจัดการ–คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท     การจัดการอุตสาหกรรม            สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปริญญาเอก    บริหารธุรกิจ (กำลังศึกษา)         ม.ราชภัฎนครราชสีมา

ประสบการณ์

   ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรและระบบISO9001,14001, 45001, 22000-1

   ที่ปรึกษาพัฒนา นวัตกรรมและออกแบบ วางระบบ Software, ERP, Express, IOT, Data analyics

   ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารองค์กร บัญชี การเงิน บุคคล จัดซื้อ การผลิต คุณภาพ โลจิสติกส์ และระบบสารสนเทศ

   Coaching โครงการ Lean Management ของบริษัท, บริษัทมหาชน


  และที่ปรึกษาโครงการภาครัฐ

   วินิจฉัยและที่ปรึกษาโครงการการพัฒนางานโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆประมาณ 50 กิจการ

   ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร (Business Development) ในด้านต่างๆ และนักวินิจฉัยสถานประกอบการ งานโครงการภาครัฐ ประมาณ120 กิจการ

   ที่ปรึกษาการการเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบการงานโครงการภาครัฐ หน่วยงานร่วมกับ สสว. และ สภาอุตสาหกรรม ประมาณ 40 กิจการ

   ที่ปรึกษาวางระบบ ERP ของ สวทช. (ITAP)


   วิทยากร  ประจำ บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน และบริหารองค์กร

   วิทยากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์ (โลจิสติกส์)

   วิทยากรสำนักงานเทคโนโลยีชีวสัตว์ กรมปศุสัตว์ (พัฒนาบุคลากร)

   วิทยากรสถานฝึกอบรมของเอกชน (Excel, ISO, Management, Costing, Productivity, TPM, Logistics)

   อาจารย์พิเศษ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ประสบการณ์การทำงาน

    กรรมการ บริษัท วินเท็กซ์รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด และบริษัทในเครือ

    ผู้จัดการโรงงานและผอ.การตลาด บริษัท สุขสวัสดิ์ สลิตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   

    กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอส เค รับเบอร์ จำกัด

    ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    ผู้จัดการการเงิน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

  การบริหารโลจิสติกส์ Warehouse and Distribution Management

 • การบริหารโลจิสติกส์ Transportation Management

 • การบริหารโลจิสติกส์ ด้วยSoftware ERP

 • การบริหารโลจิสติกส์ ด้านจัดซื้อ และซัพพลายเชน (EDI)

 • การบริหารโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (IT Management)

 • การบริหารบัญชีการเงิน จากระบบโปรแกรม Express 

 • การบริหาร และวางระบบต้นทุน และราคาขาย (Standard Cost & Actual Cost และ Standard Price)

 • การใช้โปรแกรม Excel แบบ Data Sheet เพื่อพัฒนาบริหารองค์กร

 • การวินิจฉัยองค์กรสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาองค์กร (Shindan & Monodzukuri)

 • การบริหารองค์รวม 8 ด้าน (ขาย บัญชีการเงิน ผลิต โลจิสติกส์ สารสนเทศ จัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ บริหารคุณภาพ)

 • การบริหารองค์กร TQM แบบมีส่วนร่วม (Collaboration)

 • การเพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย TPM (Jishu Hozen)

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( OC, Business Process, JD, JV, Wage, Compentency, Skill, KM, LO, HRM, HRD)

 • การบริหารการเงิน (Cash Flow) และ งบประมาณ (Budget Control)

 • การจัดทำแผนธุรกิจผังผ้าใบ(Business ModelCanvas)
Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ช ARTY สมพงษ์ พูนลาภทวี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »