การบริหารค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ เคลื่อนย้ายสินค้าตาม Incoterms ® 2010 (Logistics Costs and Risks under The Incoterms ® 2010)

รหัสหลักสูตร: 21617

จำนวนคนดู 2645 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 ที่ได้เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2011 (ปี 2554)

ใน  Incoterms ® 2010 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2000 โดยมี 4 ข้อบังคับที่ทำการยกเลิก และมี 2 ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

กฎเกณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ:

          ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบรู้เรื่องIncotermsแต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้าและทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า  และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องเอกสารที่มีข้อผิดพลาด(Discrepancy) และเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าเพื่อเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ซื้อ

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ความสำคัญของ Incoterms® (International Commercial Terms)กับการค้าระหว่างประเทศ

  •สาเหตุของการปรับปรุง Incoterms ® 2010

2.Incoterms 2000 มาเป็น Incoterms ® 2010

3.สาระสำคัญของ Incoterms ® 2010 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms 2000 มีอะไรบ้าง

4.การระบุเจตนายอมรับการใช้ Incoterms ® 2010 Rules

5.การเปลี่ยนแปลง Incoterms ® 2010 Roule จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms

  •EXW, FCA, FAS, FOB, 

  •CFR, CPT, CIF, CIP, 

  •DAT, DAP,  DDP

  •ที่มาของการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง

  •รายละเอียดใหม๋ของ Incoterms ® 2010

6.ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อบังคับ ของ  INCOTERMS®

7.Incoterms ® 2010 กับ กฎระเบียบและพิธีการศุลการกรทั้งส่งออกและนำเข้า

8.Incoterms ® 2010กับ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

9.เกี่ยวข้องการขาย / สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

10.หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า ในเรื่องของความเสี่ยง และความปลอดภัยของสินค้า

11.ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย 

12.เอกสารที่ต้องจัดทำตาม Incoterms 2010

13.ความแตกต่างจุด Critical Points ของสถานที่ พึงระมัดระวัง

14.กรณีศึกษา และคำถาม คำตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การส่งมอบเคลื่อนย้ายสินค้า, Incoterms 2010, การนำเข้า-ส่งออ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด