หลักสูตร Proficient English Skills for AEC ความพร้อมทักษะ”ภาษาอังกฤษ”สู่ยุค AEC

รหัสหลักสูตร: 21776

จำนวนคนดู 2639 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

   เนื่องจากปัจจุบันองค์กรต่างๆกำลังก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรเหล่านั้นจะต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานของตน เพื่อนำสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทักษะการสื่อสารที่เกิดผล เช่น นักพูด นักฟัง ตลอดจนนักเขียน หากได้มีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแล้วไม่เพียงแต่ทำให้เป็นการยกระดับมาตรฐานขององค์กรเท่านั้น แต่ยังทำให้ศักยภาพทางด้านธุรกิจขององค์กรมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

    ดังนั้นหลักสูตรความพร้อมทักษะ”ภาษาอังกฤษ” สู่ยุค AEC จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อศักยภาพทรัพยากรบุคคลในยุคการแข่งขันธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจและภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Differences between Business English and Daily-life English)

-การเขียนในรูปแบบและความต้องการของอาชีพหลากหลาย (Writing Patterns)

-ขั้นตอนการวางโครงสร้างการเขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายและใช้ได้ทันที (Instant process on structural writing-English for purpose)

-การเลือกใช้คำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Choosing the right words for maximum profits)

2.การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skills)

-รูปแบบการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแบบสากล (Types of international presentation)

-ขั้นตอนวางแผนโครงสร้างการนำเสนอ แบบสากล (Planning process on structural writing- English for international presentation)

-การสรุปเรื่องและการ Highlight สาระที่สำคัญ (Conclusion and highlight on important)

-การเพิ่มทักษะการฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Increasingly efficient English listening skill)

3.การตอบโต้ โดย E-mail และโทรศัพท์ (Answering E-mail and telephone)

-การใช้ E-mail ในการสื่อสารให้ตรงจุด (E-mail writing that hits the main point.)

-การสื่อสารด้วยการเขียน Email ที่ไม่ทำให้เกิดข้อความน่าสับสน (Communication through 

E-mail writing without confusion)

-ข้อควรระวังในการใช้ Email (What not to do when writing E-mail)

-สำเนียงมีความสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ (Is accent so important?)

4.ข้อควรระวังในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจ (What not to use in English language when dealing with Business.)


วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความพร้อมทักษะ”ภาษาอังกฤษ”สู่ยุค AEC, Proficient English Skills for AEC, อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด