การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 21963

จำนวนคนดู 2311 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ในปัจจุบัน เอกสารในทางธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ ในขณะเดียวกันบริษัทต่างๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางความคับแคบลงของพื้นที่สำนักงาน ดังนั้นการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยประหยัดในเรื่องเวลาแล้วยังช่วยลดพื้นที่สำนักงานที่มีราคาแพงลงได้ หรือนำพื้นที่ไปใช้ในการสร้างรายได้อื่นๆ นอกจากนี้ สำนักงานยุคไร้กระดาษเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจมุ่งหวังไปสู่ให้ได้ แต่จะก้าวไปอย่างไร หรือ จะต้องทำอย่างไร หลักสูตรนี้มีคำตอบ

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานบริการ และพนักงานขายที่มีเอกสารจำนวนมาก ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. การวางแนวทางและการสร้างพื้นฐานการจัดเก็บเอกสาร
 2.  ความสำคัญในการบริหารระบบการจัดเก็บเอกสาร
 3.  ประโยชน์ที่ได้รับในการบริหารระบบการจัดเก็บเอกสาร
 4.  กิจกรรม Workshop: บทวิเคราะห์และสรุปปัญหากลุ่ม
 5.  ความรู้ความเข้าใจเรื่องตู้เก็บเอกสารและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร
 6.  การสร้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร (Document System Control)
 7.  ขั้นตอนและระบบการจัดเก็บเอกสาร (Filing System) 
 8.  กิจกรรม Workshop: การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 9.  วิธีการปฏิบัติต่อเอกสาร แฟ้มเอกสาร และ ตู้เอกสาร
 10.  ประสิทธิภาพกับการจัดระบบเอกสาร
 11.  ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดเก็บเอกสาร
 12. สรุป คำถามและคำตอบ    
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดเก็บเอกสาร, การบริหารงานเอกสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด