ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

"การจัดการขนส่งและการส่งมอบสินค้าเพื่อการบริการที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งเทคนิคการคำนวณและการลดต้นทุน" TRANSPORT & DELIVERY MANAGEMENT AND COST CALCULATION TECHNIC FOR OPTIMUM SERVICES

จำนวนคนดู 965 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ การวางแผนการส่งมอบสินค้า รวมถึงรายละเอียดต้นทุนค่าขนส่ง และตารางการคำนวณต้นทุนค่าขนส่ง เพื่อให้ผู้รับได้รับสินค้าได้ตรงตามตารางนัดหมายและในขณะเดียวกันก็สามารถบริหารต้นทุนการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการขนส่ง การกระจายสินค้าและการส่งมอบสินค้า รวมถึงเทคนิคต่างๆในการลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับองค์กรและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้รับมอบสินค้าได้ตามเป้าหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • การจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชน การจัดการการขนส่งและการส่งมอบสินค้าในระบบโลจิสติกส์
  • โครงสร้างและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการขนส่ง
  • รูปแบบโครงข่ายการกระจายสินค้าการขนส่งและการส่งมอบสินค้า
  • กระบวนการจัดการการส่งมอบสินค้า(Order to Delivery-SCOR Delivery Best Practice Process)
  • กิจกรรมการจัดการ Order เชื่่อมโยงกับกิจกรรมคลังสินค้าและจัดส่ง
  • การจัดการบรรทุกสินค้า(plan&Build Load)การจัดเส้นทางและตารางงานขนส่ง(Routing&Scheduling)
  • การจัดลำดับการให้บริการลูกค้าและการวัดผลงานการปฏิบัติงาน
  • การจัดหน่วยขาย หน่วยจัดเก็บ หน่วยขนส่งให้เป็นมาตรฐาน
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบสินค้า:ERP, WMS, TMS Bar Code,RFID,EDI,EPOD
Sponsored
MONEY NAVIGATOR สัมมนาการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคล* ปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล* วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุ...

ดูรายละเอียด
สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!

กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2562   โดยมีสาระสำคัญดังนี้การเก็บรวบรวม การใช...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมนาโลจิสติกส์, สัมนาโลจิสติกส์ โดย ดร.กันติชา บุญพิไล, สัมนา ขนส่ง ด้านโลจิสติกส์, สัมนาโลจิสติกส์ACA, สัมนาขนส่งโดย ดร.กันติชา, สัมนาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน