หลักสูตร Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ) for IATF 16949 : 2016 อบรม 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 66703

จำนวนคนดู 4148 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC )  for IATF 16949 : 2016 อบรม 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     หลักการและเหตุผล  Core Tools ถือ เป็นเครื่องมือสำคัญหลักของระบบ IATF16949 แต่การเชื่อมโยงเครื่องมือดังกล่าว และการเข้าใจการใช้งานกลับถือเป็นเรื่องอยาก หลายบริษัทฯ มุ่งเน้นในการใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งใน Core Tools ความสำคัญและหลักการของแต่ละเครื่องมือกลับถูกละเลยไป บ่อยครั้งกลายเป็นภาระขององค์กรและไม่ได้ถูกใช้งานจริง
ดังนั้นการทำความเข้าใจหลักการและเหตุผล และนำ Core Tools มาใช้งานในองค์กรได้อย่างแท้จริงจะลดภาระขององค์กรและทำให้การบริหารจัดการ ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างดียิ่ง

 
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF 16949:2016 คำแนะนาของ AIAG
   2.  เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลัก Core Tools   ซึ่งได้แก่ APQP , FMEA , SPC , MSA ,PPAP

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
วันที่ 1
   1.  หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
            -    ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ IATF16949
            -    ความสัมพันธ์ของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์เฉพาะ IATF16949
   2.  Failure Mode and Effects Analysis
            -    FMEA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
            -    ขั้นตอนการวิเคราะห์  PFMEA   
                       * ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการประเมิน PFMEA
                       * เกณฑ์และเทคนิคการประเมิน PFMEA
                       * การจัดลำดับความสำคัญและแนวทางป้องกัน
                       * POKA YOKE สำหรับป้องกันความผิดพลาด
   3.  STATISTICAL PROCESS CONTROL
            -    SPC คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
            -    ความแปรผันในกระบวนการ
            -    ชนิดและหลักการเลือกใช้แผนภูมิควบคุม
            -    การศึกษากระบวนการระหว่างทดลองผลิตด้วย Ppk,Pp
            -    การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย X-MR
            -    การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย X-R, Cpk,Cp
            -    การควบคุมสัดส่วนของเสียด้วย P Chart , %                              
   4.  Control Plan
            -    ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
            -    ความสัมพันธ์ของ FMEA,SPC  กับ  CP
วันที่ 2  
   5.  Measurement System Analysis
            -    MSA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
            -    ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด
            -    ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำแบบวัด
                       * การคำนวณและการอ่านค่า GR&R  , AV , EV , TV ,ndc
            -    ขั้นตอนการวิเคราะห์ความถูกต้องแบบวัด
                              * Bias เอนเอียง
                              * Linearity ความสามารถในการวัดเมื่อเปลี่ยนย่าน
                              * Stability เสถียรภาพ
            -    ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ(Attribute)
                              * Kappa , Effectiveness , Miss Rate , False Alarm Rate
   6.  Advance Product Quality Planning
            -    APQP คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
            -    เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
            -    เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
            -    เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
            -    เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
            -    เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
            -    ตัวอย่าง การจัดทำแผน APQP
   7.  Production-Part Approval Process
            -    Section  1  ข้อกำหนดทั่วไป
            -    Section  2  ข้อกำหนดกระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์
            -    Section  3  การแจ้งลูกค้าและข้อกำหนดของการนำเสนอ
            -    Section  4  การยื่นให้ลูกค้า – ระดับของหลักฐาน)
            -    Section  5  สถานการณ์นำเสนอชิ้นส่วน
            -    Section  6  ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ตรวจประเมินภายใน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ) for IATF 16949 : 2016 อบรม 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ), Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ), IATF 16949 : 2016, อบรม Core Tools, อบรม Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ), อบรม 2567

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด