บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

หลักสูตร Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ) for IATF 16949 : 2016

รหัสหลักสูตร: 66703

จำนวนคนดู 3343 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
7,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC )  for IATF 16949 : 2016
รอบที่

1

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 - 23 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

7,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567 - 17 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

7,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     หลักการและเหตุผล  Core Tools ถือ เป็นเครื่องมือสำคัญหลักของระบบ IATF16949 แต่การเชื่อมโยงเครื่องมือดังกล่าว และการเข้าใจการใช้งานกลับถือเป็นเรื่องอยาก หลายบริษัทฯ มุ่งเน้นในการใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งใน Core Tools ความสำคัญและหลักการของแต่ละเครื่องมือกลับถูกละเลยไป บ่อยครั้งกลายเป็นภาระขององค์กรและไม่ได้ถูกใช้งานจริง
ดังนั้นการทำความเข้าใจหลักการและเหตุผล และนำ Core Tools มาใช้งานในองค์กรได้อย่างแท้จริงจะลดภาระขององค์กรและทำให้การบริหารจัดการ ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างดียิ่ง

 
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF 16949:2016 คำแนะนาของ AIAG
   2.  เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลัก Core Tools   ซึ่งได้แก่ APQP , FMEA , SPC , MSA ,PPAP

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
วันที่ 1
   1.  หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
            -    ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ IATF16949
            -    ความสัมพันธ์ของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์เฉพาะ IATF16949
   2.  Failure Mode and Effects Analysis
            -    FMEA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
            -    ขั้นตอนการวิเคราะห์  PFMEA   
                       * ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการประเมิน PFMEA
                       * เกณฑ์และเทคนิคการประเมิน PFMEA
                       * การจัดลำดับความสำคัญและแนวทางป้องกัน
                       * POKA YOKE สำหรับป้องกันความผิดพลาด
   3.  STATISTICAL PROCESS CONTROL
            -    SPC คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
            -    ความแปรผันในกระบวนการ
            -    ชนิดและหลักการเลือกใช้แผนภูมิควบคุม
            -    การศึกษากระบวนการระหว่างทดลองผลิตด้วย Ppk,Pp
            -    การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย X-MR
            -    การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย X-R, Cpk,Cp
            -    การควบคุมสัดส่วนของเสียด้วย P Chart , %                              
   4.  Control Plan
            -    ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
            -    ความสัมพันธ์ของ FMEA,SPC  กับ  CP
วันที่ 2  
   5.  Measurement System Analysis
            -    MSA คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
            -    ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด
            -    ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำแบบวัด
                       * การคำนวณและการอ่านค่า GR&R  , AV , EV , TV ,ndc
            -    ขั้นตอนการวิเคราะห์ความถูกต้องแบบวัด
                              * Bias เอนเอียง
                              * Linearity ความสามารถในการวัดเมื่อเปลี่ยนย่าน
                              * Stability เสถียรภาพ
            -    ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ(Attribute)
                              * Kappa , Effectiveness , Miss Rate , False Alarm Rate
   6.  Advance Product Quality Planning
            -    APQP คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
            -    เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
            -    เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
            -    เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
            -    เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
            -    เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
            -    ตัวอย่าง การจัดทำแผน APQP
   7.  Production-Part Approval Process
            -    Section  1  ข้อกำหนดทั่วไป
            -    Section  2  ข้อกำหนดกระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์
            -    Section  3  การแจ้งลูกค้าและข้อกำหนดของการนำเสนอ
            -    Section  4  การยื่นให้ลูกค้า – ระดับของหลักฐาน)
            -    Section  5  สถานการณ์นำเสนอชิ้นส่วน
            -    Section  6  ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก


วิทยากร
ดูประวัติ

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ตรวจประเมินภายใน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ) for IATF 16949 : 2016
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

7,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ), Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ), IATF 16949 : 2016, อบรม Core Tools, อบรม Core Tools ( APQP,PPAP, FMEA, MSA, SPC ), อบรม 2567

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล