สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques

จำนวนคนดู 2931 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 มีนาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 61 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 24 มิถุนายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 152 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 23 กันยายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 243 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ภาพรวมการอบรมสัมมนา

เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ


ลักษะการฝึกอบรม

- บรรยาย

- สาธิต

- ปฏิบัติ

- Workshop


หลักการและเหตุผล     

     หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้านและโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานและอนาคตเป็นสำคัญ

     จากประสบภารณ์การสอนที่ผ่านมา พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ "ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำไปใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ" หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง

     ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษะเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

10. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อมูล External Data มาใช้บน Excel ได้


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้ที่เคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ)

2. ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก)

3. ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ

4. ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่น ป้อนข้อมูล, การจัดรูปแบบตาราง, การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชั่น, รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล, รายละเอียดการกรองข้อมูล, รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ , รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น)

5. ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด

6. ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายงานเสนอผู้บริหารในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis)

7. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรายงาน เพียงแค่ปลาเมาส์คลิ๊ก

8. ผู้ที่ต้องการประยุต์ใช้งาน Pivot Table เพื่อทำรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบ Real Time


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

3. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ Excel ในการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับคนใช้ Excel

4. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟแบบมืออาชีพ เป็นต้น

5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้

6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ Excel มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

7. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด

8. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9. ผู้เข้าอบรมสามารถนำ Tips & Tricks & Techniques ต่างๆ ที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี


หลักสูตรต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้อง

     Part 2: Excel Advanced for Special Functions


หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำ Notebook เข้าร่วมการอบรมและลงโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการอบรมสัมมนา

1. ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญ

   - Excel มีแนวความคิดอย่างไร

   - ส่วนประกอบที่สำคัญของ Excel

   - เทคนิคการทำงานกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ตัวเลข วันที่ เวลา ข้อความ

   - เทคนิคการ Format Cells

   - เทคนิคการใช้ Shortcut Keys


2. แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database

   - แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database

   - วิธีการจัดการ Database ใน Excel

   - คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database 


3. เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database

   - Data Filter เครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/ค้นหาข้อมูล

   - Remove Duplicate เครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ

   - Data Sort เครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/ขัดกลุ่มข้อมูล

   - การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ

   - Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ

   - เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range

   - Data Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์

   - Fill Blanks เครื่องมือสำหรับช่่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว

   - เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น


4. Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูลแบบโต้ตอบได้

   - แนวคิดการจัดทำรายงานและวิเคราะห์้อมูล

   - แนวความคิดของ Pivot Table

   - ข้อมูลสำหรับการทำ Pivot Table

   - วิธีการสร้าง Pivot Table

   - แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพท์ดั่งใจ

   - แนะนำเครื่องมือของ Pivot Table

   - การทำงานกับ Pivot Chart


5. เจาะลึกการใช้งาน Pivot Table

   - การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ

   - การปรับแต่งตาราง Pivot Table ให้ได้ดั่งใจ

   - การใช้งานคำสั่ง Sub Totals

   - การใช้งานคำสั่ง Sort

   - การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชั่น SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN

   - การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น % of Totals, % of Row, % of Column

   - การ Group ข้อมูลวันที่เป็น Year, Quarter, Month

   - การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็นช่วงต่างๆ

   - การทำรายงาน Pivot Table จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)


6. Workshop & Tips & Tricks & Techniques พร้อมตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมากมาย


หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระโดย อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก

คอมพิวเตอร์ ไอที อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี

นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์ (ปุ้ย)
เบอร์โทรศัพท์ :097-923-6177

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, Pivot Table, Techniques, Advanced, Database, หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์
Super Advanced Technique in PowerPoint
3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคต่างๆ ของการใช้งาน PowerPoint ในหลายแง่มุมเพื่อให้การ Present ของคุณแตกต่างจากผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ PowerPoint
การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต หลักสูตรที่ 2  Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class2)
4000บาท
หลักสูตรเก็บ CPD วิชาอื่นๆ 6ชั่วโมง หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการใช้ Excel ขั้นสูงในการตรวจสอบทุจริตโดยเฉพาะ
สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง
4,815บาท
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่คนส่วนมากนำมาใช้ในการทำงาน โดยหลักสูตรนี้จะนำสูตรและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มี ใน Excel มาประยุกต์ใช้กับงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
Getting and Transforming Data with Power Query
8000บาท
โปรแกรมที่ใช้สำหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Filter, PivotTable, Power Pivot, Power BI ฯลฯ
Microsoft Access Basic
7000บาท
การใช้งาน MS.Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Access มาก่อนเลย เนื้อหาของหลักสูตรจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ Database การ Import ข้อมูลจาก Excel เข้ามาใน Access การสร้างเงื่อนไขของ Query เพื่อดึงข้อมูลออกมา
Creating Database Analysis Report & PivotTable
7000บาท
ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือของการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ในทุกรูปแบบ และเรียนรู้เครื่องมือหรือคำสั่งต่างๆ แบบละเอียด ดังนั้นรับประกันได้ว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาของงานได้อย่างแน่นอน
หลักสูตร PowerPoint Presentation Techniques
3900บาท
อบรมโดยนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด