เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest

จำนวนคนดู 1945 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

    1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ   ในการวิเคราะห์  และสื่อสารจูงใจ        ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ

    2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสทบทวนหน้าที่และบทบาทตลอดจนเทคนิคการจัดการ และวิธีการนำและจูงใจ เพื่อใช้ในการฝึกสอน


หัวข้ออบรมสัมมนา

แนวทางในการพัฒนาคน  เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

    ๏  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”

        สอนคนให้ทำงานเป็น ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง

    ๏  เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการพัฒนาให้ถูกทาง

    ๏  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และริเริ่ม

การวางแผนการสอน / แนะนำ และพัฒนา

    ๏  การวิเคราะห์และศึกษาความจำเป็นในการสอนงาน

    ๏  Phase : การจัดช่วงระยะเวลาและเนื้อหาการสอน /แนะนำ

    ๏  7 กุญแจสำคัญ  ไขสู่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๏  รูปแบบและการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้

    ๏  วิธีการสอน / พัฒนาด้วยวิธี PROFIT METHOD วิธีการสอนงานและฝึกตัวต่อตัว

    ๏  เทคนิคการจูงใจ … ทำให้คนอยากเรียน

    ๏  เทคนิคการสอนงาน .. ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาคน ด้วยวิธีการจูงใจ

    ๏  วิธีปฏิบัติการจูงใจเพื่อชี้นำการกระทำ

    ๏  หลัก Appeal and Reach สร้างขวัญกำลังใจ และพลังในการพัฒนา

การสอนงานกับผู้เรียนเป็นกลุ่ม

    ๏  เทคนิคการสอนด้วยการขาย / นำเสนอ ความคิด ต่อกลุ่มผู้เรียน

    ๏  การเตรียมงาน (Preparation)

    ๏  โครงสร้างของเรื่องที่จะสอน / นำเสนอ (Structure)

    ๏  การสอนและการนำเสนอ (Delivery)

แนวทางการประเมินผลการสอนงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


Sponsored
เติมแรงฮึด! ให้ลูกน้อง ด้วยการชมเชย

พลังแห่งการชมเชย เทคนิคการชมเชยให้ได้ใจลูกน้อง

ดูรายละเอียด
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน วิทยากร / ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม Motiva กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร           ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำง...

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สอน, แนะนำ, coaching, training, suggrstion