เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0

จำนวนคนดู 2693 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้

     3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

 ข้อแตกต่างในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน กับยุคเก่า

 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับธุรกิจในประเทศไทย

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี + การเปลี่ยนแปลงด้านตลาดและเศรษฐกิจ

 เทคโนโลยีกับการตลาด และการขาย

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นเร็วและแรงกว่าเดิม

 รู้จักกับจิตวิญญาณผู้ประกอบการ – ความจำเป็นต่อความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน

 ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และช่องทางจัดจำหน่ายของญี่ปุ่น

 ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมบริการและโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยียุคใหม่

 การพัฒนาที่เป็นไปได้ในองค์กรของทุกคน

รายละเอียดกิจกรรม  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่แท้จริง

เรียนรู้กรณีศึกษาองค์กรและธุรกิจกับการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


Sponsored
สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์ IR (นักลงทุนสัมพันธ์) Easy Communication for IR - INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท ทางด้านการ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โมเดลธุรกิจ, email, 4.0, การพัฒนาองค์กร, นวัตกรรม, เทคโนโลยี