registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก

จำนวนคนดู 1289 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

: งานกิจการค้าปลีกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องเป็นบุคคลที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ต้องมีจิตสัมผัสของผู้ประกอบการที่จะค้นเจอปัญหา และแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการมีกำไรที่จะทำให้กิจการอยู่รอดและเติบโตต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ร้านค้าปลีกของตนในเชิงกลยุทธ์ ทำเล การตลาดและการขาย

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเรื่องต้นทุน การบริหารสินค้าคงคลัง พนักงาน ฯลฯ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถมีทัศนคติ มุมมอง วิธีคิดในการแก้ปัญหาแบบผู้ประกอบการที่จะสามารถทำให้กิจการอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ 

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการค้าปลีกทั่วไป 


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

     จิตวิญญาณและกฎของผู้ประกอบการ

     ยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร และกระแสเงินสด

     กฎแห่งการอยู่รอดของกิจการค้าปลีก

     วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การค้า การแข่งขัน VS ความร่วมมือ

     วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การค้า กลยุทธ์ระยะยาว VS กลวิธีระยะสั้น

     การศึกษาทราฟฟิคลูกค้า และประเด็นเรื่องทำเลที่ตั้ง

     การอบรมพนักงานขาย ทักษะการขาย และการบริการลูกค้า

     ผู้จัดการร้านกับหน้าที่ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ (หน้าบ้าน/หลังบ้าน)

     ปลุกจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้เกิดกับพนักงานทุกคน

     บริหารคนบริหารใจสำหรับกิจการค้าปลีก

     การตลาด : 4 P ที่พนักงานต้องรู้

     การตลาด : การส่งเสริมการขายและการหาวิธีการขายใหม่ๆ

     ต้น-กลาง-ปลาย การบริหารกิจการค้าปลีกให้ยืนยงคงกระพัน

รายละเอียดกิจกรรม

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาและปัญหาในการดำเนินกิจการร่วมกัน

2. เรียนรู้จากหลากหลายกรณีศึกษาของกิจการทั้งขนาดใหญ่และเล็กลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: selling, ธุรกิจค้าปลีก, การขายค้าปลีก, เพิ่มกำไร, เพิ่มยอดขาย
สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง Professional Beyond Tactfully Negotiation
3900บาท
กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสนอ การแลกเปลี่ยนข้อตกลง รวมทั้งการปิดการเจรจา สิ่งต่างๆที่กล่าวมา เป็นกระบวนการ
กลยุทธ์และเทคนิคการแสวงหาลูกค้าใหม่ และวิธีการบริหารลูกค้าเก่าในยุคดิจิทัล
5500บาท
 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่าอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ พร้อมช่วยวิเคราะห์และคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังต่อความสามารถในการสั่งซื้อจากลูกค้าที่คาดหวังแต่ละรายแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายขั้นเทพ
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้อง
สุดยอดนักขาย 4.0
3800บาท
แบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
เจรจาต่อรองและปิดการขาย
3900บาท
ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจา การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
3800บาท
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย 2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล 3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง