การบริหารความเสี่ยง : Risk Management

จำนวนคนดู 2124 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง : Risk Management
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     ในการบริหารองค์กรนั้น การจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ เนืองจากภาวะแวดล้อมในการบริหารองค์กร จะมี สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือการลดเหตุและปัจจัยของโอกาสที่องค์กรอาจได้รับความเสียหาย จากความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆได้ ด้วยการการเตรียมความพร้อม และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างมีระบบ

     การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ โดยตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้าหมาย

การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการจัดการองค์กร ซึ่งเราจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีความชัดเจน และนำมาปรับใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

วัตถุประสงค์

    1 เพื่อให้ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง เพื่อสร้าง

         วัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กร

    2 เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

    3 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดมูลเหตุ หรือโอกาสที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

     ความเสี่ยง - การบริหารความเสี่ยง คือ อะไร

     ความสำคัญและประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง

     ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี

     ปัจจัยในการพิจารณา เพื่อกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง

     กลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

           กำหนดเป้าหมายบริหารความเสี่ยง

           ระบุความเสี่ยง

           ประเมินความเสี่ยง

           กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

           กิจกรรมที่ใช้บริหารความเสี่ยง

           ข้อมูล การสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง

           ติดตามและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงSponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ สำหรับการออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ประสบการณ์โดยตรงด้าน HR มามากกว่า 20 ปี

สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

ราคาทั่วไป   3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ] 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารความเสี่ยง : Risk Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารความเสี่ยง, management, การเปลี่ยนแปลง, กลยุทธ์, risk management