เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN

จำนวนคนดู 2429 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน

วัตถุประสงค์ 

1. รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน 

2. มีทัศนคติและความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

3. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลต่างวัย ต่างบุคลิกภาพ ได้อย่างเหมาะสม 

4. ลดความตึงเครียดในการงาน เพื่อการทำงานที่สำเร็จอย่างมีความสุข

      


หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร

การคิดเชิงบวก ต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และการทำงาน (Positive Thinking)

      การคิดเชิงบวก มีพลังอย่างไร

      คิดอย่างไร...จึงเรียกว่า คิดเชิงบวก Positive Thinking

      เทคนิคการคิดเชิงบวก เพื่อชีวิตเป็นสุข

      วิธีคิดเชิงบวก ต่อ องค์กรและการทำงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

      เรียนรู้บุคลิกภาพของตนเอง

      การเลือกใช้รูปแบบบุคลิกภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสมดุล

      รู้เขารู้เราด้วย D-I-S-C 

เรียนรู้พฤติกรรมและสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม / วัย ในองค์กร

      ต่าง Gen ต่างใจ ทำงานร่วมกันอย่างไร...จึงได้ดี

      สิ่งที่เหมือนและแตกต่าง .... จุดเด่นที่ต้องส่งเสริม จุดเสี่ยงที่ต้องปรับและแนะนำ

                                               “เสริมจุดเด่น ประสานจุดต่าง”

      ปัญหาที่อาจเกิดจากความต่างวัย / ต่างความสามารถ 

อารมณ์ และ การจัดการกับอารมณ์

      รับรู้อารมณ์ตนเอง และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น

      อารมณ์ไม่ดี …. จะป้องกันและควบคุมอย่างไร

      เทคนิคการผ่อนคลาย เมื่อเกิดความเครียด หรืออารมณ์ไม่ดี


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน วิทยากร / ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม Motiva กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร           ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำง...

สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท

ราคาทั่วไป   3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]

ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ] 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :028827598
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: คนรุ่นใหม่, Gen y