บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสุตร เลขานุการ ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร พบกัน 20 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

รหัสหลักสูตร: 48804

จำนวนคนดู 2176 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตร “เลขานุการ ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร” 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok ถนนสุทธิสาร-วิภาวดี กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


พร้อมรับส่วนลดพิเศษ  สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น !!!


 บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป

เมื่อองค์กรก้าวสู่.....การเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ

(สงวนลิขสิทธิ์)

 หลักการและเหตุผล

 งานสนับสนุน(Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีส่วนผลักดัน และช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จ หลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร หลักสูตรเลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ ท่านต้องการเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

•ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการอย่างมืออาชีพ

•การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกที่ดีต่อสายงานอาชีพ

•เรียนรู้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหัวข้ออบรมสัมมนา
1. เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

  จรรยาบรรณ และคุณสมบัติ

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการและงานธุรการ

  การเตรียมการสู่ความพร้อม

  การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

  การสร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ

2. หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ

  การวางแผนและบริหารเวลางาน

  การบริหารเวลาผู้บริหารและตนเอง , การนัดหมายงาน

  การบริหารงานระหว่างผู้บริหารไม่อยู่สำนักงาน

  การจัดระเบียบงาน และทบทวนงาน

  การบริการสำนักงาน

  การบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บ

  การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก

  การใช้โทรศัพท์

  การเจรจาต่อรองในงานเลขานุการ

  เครื่องมืออุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการงานเลขานุการ

  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ

  การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน

  การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

  ศิลปะการบริหารความเครียด


20 กุมภาพันธ์ 2561
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขา, เลขานุการ, secretary, บทบาทเลขานุการ, อาจารย์ประภาภรณ์, บุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด