การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ( INCOTERMS 2020 ) พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก

รหัสหลักสูตร: 66305

จำนวนคนดู 1722 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ( INCOTERMS 2020 )  พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการขนส่งทางเรือและทางอากาศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีศุลกากร ได้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียอากร ฐานภาษีหรือราคาศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก เพื่อการวางแผนและควบคุมการชำระภาษีศุลกากรอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัดได้ตามกฎหมาย  และเพื่อลดความเสี่ยงด้านศุลกากรจากการตรวจสอบของศุลกากรภายหลังการตรวจปล่อยสินค้า

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขนส่งทางเรือและทางอากาศ และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS® 2020)
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีศุลกากร คือ ผู้มีหน้าที่เสียอากร ฐานภาษีหรือราคาศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและสิทธิในการลดหย่อนอากรหรือยกเว้นอากร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านศุลกากร การตรวจสอบของศุลกากรภายหลังการตรวจปล่อยสินค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม
   1.  การขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ
   2.  ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS® 2020)
   3.  ข้อกฎหมายศุลกากรที่สำคัญ และผู้มีหน้าที่เสียอากร
   4.  การกำหนดราคาศุลกากร
   5.  การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
   6.  การผ่านพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากร

   7.  ความเสี่ยงด้านศุลกากร และการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ


กำหนดการอบรม

09.00 - 12.00 น.

  • การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS® 2020)
  • ข้อกฎหมายศุลกากรที่สำคัญ ผู้มีหน้าที่เสียอากร การกำหนดราคาศุลกากร

13.00 - 16.00 น.

  • การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิ
  • ประโยชน์ที่ใช้ในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากร ความเสี่ยงด้านศุลกากร และการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ( INCOTERMS 2020 ) พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขนส่งทางเรือและทางอากาศ, ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ( INCOTERMS 2020 ), พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยว, อบรม ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ, อบรม พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์, อบรมการขนส่งทางเรือและทางอากาศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้