สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ

จำนวนคนดู 540 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
“การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ” ขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากการ

เรียนรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชอง การใช้ภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยาที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการสื่อ สิ่งเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมทักษะตลอดจน

เทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : 09.00-12.00 น. โดย ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์


1. ความหมาย ความสำคัญของการพูด เพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

2. ทัศนคติคุณสมบัติและศักยภาพของนักพูดมืออาชีพในงานบริการ

3. หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

4. วิธีการสังเกต ประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

5. โครงสร้างการพูดที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างความพึงพอใจในงานบริการ

6. การสร้างภาษาบริการ (Service Dictionary) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะขององค์กร

7. ลักษณะของภาษาหรือคำวิบัติที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกับลูกค้า

และการเลือกคำพูดเชิงบวก


Module 2 : 13.00-16.00 น. โดย อาจารย์สมพงศ์สิงหา

1. สิ่งที่นักพูดในงานบริการต้องเผชิญ ยอมรับ และทำความเข้าใจ ก่อนพูดกับลูกค้า

2. ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

 - การแนะนำตนเอง - การแนะนำผู้ร่วมสนทนา

 - การพูดเพื่อเปิดใจ โน้มน้าวจูงใจ - การรับมือกับคำตำหนิ

 - การใช้คำพูดที่กระตุ้นอารมณ์ดี - การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

 - การตอบสนองต่อความต้องการ - การอำนวยความสะดวก

 - การปิดการสนทนาอย่างมืออาชีพ

 - การใช้ภาษาทางโทรศัพท์และการพูดคุยแบบเผชิญหน้า

 3. การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดกับลูกค้า

 - การสบตา (Eye Contact) ขณะพูดกับลูกค้า

 - การพูดกับการใช้ภาษากาย (Body Language)

 - การฟังลูกค้าและการแสดงถึงความสนใจ การรับรู้

 - จังหวะ น้ำเสียง สีหน้า ที่แสดงถึงความเป็นมิตร

 - การรู้เท่าทันและการควบคุมอารมณ์สถานการณ์

วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพูด, งานบริการ, ลูกค้า, เทคนิคการพูด
ภาษาอังกฤษในงานพิธีกรและ MC For Events (English for MC)
3900บาท
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจงานพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ และต้องการออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้อง ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจเมื่ออยู่บนเวทีนอกจากบุคลิกที่ดี
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7000บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น