เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ

จำนวนคนดู 330 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
“การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ” ขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากการ

เรียนรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชอง การใช้ภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยาที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการสื่อ สิ่งเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมทักษะตลอดจน

เทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : 09.00-12.00 น. โดย ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์


1. ความหมาย ความสำคัญของการพูด เพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

2. ทัศนคติคุณสมบัติและศักยภาพของนักพูดมืออาชีพในงานบริการ

3. หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

4. วิธีการสังเกต ประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

5. โครงสร้างการพูดที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างความพึงพอใจในงานบริการ

6. การสร้างภาษาบริการ (Service Dictionary) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะขององค์กร

7. ลักษณะของภาษาหรือคำวิบัติที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกับลูกค้า

และการเลือกคำพูดเชิงบวก


Module 2 : 13.00-16.00 น. โดย อาจารย์สมพงศ์สิงหา

1. สิ่งที่นักพูดในงานบริการต้องเผชิญ ยอมรับ และทำความเข้าใจ ก่อนพูดกับลูกค้า

2. ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

 - การแนะนำตนเอง - การแนะนำผู้ร่วมสนทนา

 - การพูดเพื่อเปิดใจ โน้มน้าวจูงใจ - การรับมือกับคำตำหนิ

 - การใช้คำพูดที่กระตุ้นอารมณ์ดี - การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

 - การตอบสนองต่อความต้องการ - การอำนวยความสะดวก

 - การปิดการสนทนาอย่างมืออาชีพ

 - การใช้ภาษาทางโทรศัพท์และการพูดคุยแบบเผชิญหน้า

 3. การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดกับลูกค้า

 - การสบตา (Eye Contact) ขณะพูดกับลูกค้า

 - การพูดกับการใช้ภาษากาย (Body Language)

 - การฟังลูกค้าและการแสดงถึงความสนใจ การรับรู้

 - จังหวะ น้ำเสียง สีหน้า ที่แสดงถึงความเป็นมิตร

 - การรู้เท่าทันและการควบคุมอารมณ์สถานการณ์

วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพูด, งานบริการ, ลูกค้า, เทคนิคการพูด
จัดอบรม หลักสูตร Convincing
6800บาท
คล็ดลับ!! การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7000บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น
ไขอัจฉริยะทักษะการพูด รุ่นที่ 3
4,900บาท
1. การสร้างความมั่นใจในการพูด > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงอุปสรรค์เบื้องต้นของการพูดต่อที่ชุมนุมชน และการแก้ไข > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการปรากฏตัวต่อกลุ่มผู้ฟังด้วยความเชื่อมั่น 2. วิธีพูดแบบมืออาชีพ > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบร
สัมมนาเทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเจรจาต่อรองธุรกิจ (รุ่นที่ 3)
1,500บาท
เนื้อหาที่กระชับแต่คงไว้ซึ่งใจความสำคัญ ถ่ายทอดในภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้การเขียนอีเมลล์ธุรกิจ เทคนิคการเขียนอีเมลล์ให้กระชับและเป็นมืออาชีพและผู้เข้าอบรมที่ไม่คุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษแต่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
6800บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่
กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
3900บาท
การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์
หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skill)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ส.ค. 61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..