สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ

เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
“การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ” ขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากการ

เรียนรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชอง การใช้ภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยาที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการสื่อ สิ่งเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมทักษะตลอดจน

เทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ

วันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 

(เวลา 09.00 - 16.00)


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : 09.00-12.00 น. โดย ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์


1. ความหมาย ความสำคัญของการพูด เพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

2. ทัศนคติคุณสมบัติและศักยภาพของนักพูดมืออาชีพในงานบริการ

3. หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

4. วิธีการสังเกต ประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

5. โครงสร้างการพูดที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างความพึงพอใจในงานบริการ

6. การสร้างภาษาบริการ (Service Dictionary) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะขององค์กร

7. ลักษณะของภาษาหรือคำวิบัติที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกับลูกค้า

และการเลือกคำพูดเชิงบวก


Module 2 : 13.00-16.00 น. โดย อาจารย์สมพงศ์สิงหา

1. สิ่งที่นักพูดในงานบริการต้องเผชิญ ยอมรับ และทำความเข้าใจ ก่อนพูดกับลูกค้า

2. ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

 - การแนะนำตนเอง - การแนะนำผู้ร่วมสนทนา

 - การพูดเพื่อเปิดใจ โน้มน้าวจูงใจ - การรับมือกับคำตำหนิ

 - การใช้คำพูดที่กระตุ้นอารมณ์ดี - การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

 - การตอบสนองต่อความต้องการ - การอำนวยความสะดวก

 - การปิดการสนทนาอย่างมืออาชีพ

 - การใช้ภาษาทางโทรศัพท์และการพูดคุยแบบเผชิญหน้า

 3. การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดกับลูกค้า

 - การสบตา (Eye Contact) ขณะพูดกับลูกค้า

 - การพูดกับการใช้ภาษากาย (Body Language)

 - การฟังลูกค้าและการแสดงถึงความสนใจ การรับรู้

 - จังหวะ น้ำเสียง สีหน้า ที่แสดงถึงความเป็นมิตร

 - การรู้เท่าทันและการควบคุมอารมณ์สถานการณ์

วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่จัดงาน

 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมบูเลอวาร์ด ซ.สุขุมวิท 5 

(รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา)

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4.00 บาท

สมาชิก (Tax, HR) 

3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท

บุคคลทั่วไป

4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ฝ่ายรับจอง
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5550700 กด 1

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน โดย ครูเฟิร์น
3500บาท
การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นทั้งกระบวนการและทักษะที่ผู้ที่เป็น "นายคน" ต้องทำให้ได้ดี เพราะเป็น "ประเด็นสำคัญ" ต่อผู้ถูกประเมินอันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้แจ้งการประเมินผลงาน ต้องมี "เทคนิค" แ
4500บาท
ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษ
3900บาท
รู้สึกไหมครับว่า ปัจจุบันนักขายที่อยู่ในสังกัดของเราที่พึ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทำไมอยู่ในโลกการขายได้ไม่นาน อีกทั้งบางครั้งนักขายที่อยู่ได้เพราะระบบในองค์กรเราเป็นแบบทีมซึ่งเอาไว้แชร์รายได้ ทั้งๆ ที่นักขายบางคนอาจจะทำงานได้มากกว่าที่เป็น แต่กลับเสียโอกาสไป นั
4500บาท
ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษ
4500บาท
ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแม่นยำ, ชัดเจนและตรงประเด็น ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสุภาพตามลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ดังนั้นจึงเห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่
4000บาท
การเจรจาต่อรอง คือ หลักสูตรอบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Negotiation Skills การเจรจาต่อรองที่ดีจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล การอบรมจะให้หลักการเจรจาแบบ Win : Win เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
4500บาท
การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ตาม นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในการ