สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

งานสัมมนา " WORK SMART WITH AUTOMATED SOFTWARE " (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

จำนวนคนดู 171 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
งานสัมมนา
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO ช่วยให้การจัดการงานด้านเอกสารมีความถูกต้อง ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และลดข้อผิดพลาดในการทำงานตามระบบมาตรฐาน สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย ถูกต้อง แม่นยำ เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ใช้งาน 


หัวข้ออบรมสัมมนา
Agenda

13.00 - 13.30 Registration 

13.30 - 13.45 Welcome / Company Profile “Magic Software (Thailand) Corp., Ltd.”

13.45 - 14.30การบริหารและจัดการงานเอกสารคุณภาพยุคใหม่ด้วยซอฟต์แวร์ e-SMART ISO 

14.30 - 14.45Coffee Break

14.45 - 15.30การบริหารความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้วยซอฟต์แวร์ QSHE Management System                  

15.30 - 16.00Q & A


วิทยากร
คุณวลัยพร เชื้อเพชร 

Senior Asst. Sales Manager

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, ISO, e-SMART, SHE, ลดกระดาษ, Paperless
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 17025 : 2005
3500บาท
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005)