ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic และ ISO 22716 พร้อมก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic และ ISO 22716 พร้อมก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

จำนวนคนดู 306 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic   และ ISO 22716  พร้อมก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานในธุรกิจเครื่องสำอาง 

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานในธุรกิจเครื่องสำอาง สำหรับผู้เริ่มต้น (Start up) และผู้ที่จัดทำแล้ว 

2. ขั้นตอน/แนวทางในการจัดทำระบบมาตรฐานในธุรกิจเครื่องสำอาง  

3. โครงสร้างของข้อกำหนด แนวทาง และวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนด 

4. แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบธุรกิจ และกระบวนการผลิต 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากทำระบบมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic / ISO 22716 และ  ISO9001:2015

 

ลงทะเบียน !!!https://goo.gl/forms/8bXIQIXAetmKmAUy1

วิทยากร
วิทยากรจากบริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมนา GMP Asean Cosmetic, สัมนา ISO22716 GMP Cosmetic, ทำระบบ GMP เครื่องสำอาง, ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอา, GMP เครื่องสำอาง
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
3900บาท
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำง
การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3800บาท
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งก
สัมมนาในหัวข้อ “การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0” และ หัวข้อ “Boost Up ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาในหัวข้อ “การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0” (Lean Production & First step to industry 4.0) และ หัวข้อ “Boost Up ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)” โดย วิทยากรจาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้
หลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมหลักสูตร"ลดค่าไฟอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" ฟรี!! บรรยายโดย ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สัมมนาฟรี 2 หัวข้อ!! การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในยุค 4.0 และหัวข้อ “สิ่งปนเปื้อน ภัยเงียบของระบบไฮดรอลิกส์”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ครบถ้วนทั้งกระบวนการ
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Conservation Awareness)
3900บาท
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้บริษัทใดที่ทำให้เครื่องจักรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เป็นการใช้เวลาในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า จากการที่เครื่องจัก
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3700บาท
เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ