หลักสูตร เทคนิคการโค้ชและการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ( Constructive Feedback for Leader )

รหัสหลักสูตร: 66885

จำนวนคนดู 307 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชและการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์  ( Constructive  Feedback for Leader )
รอบที่

1

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

ในการปฏิบัติในองค์กร จำเป็นต้องมีการให้ Feedback เพื่อพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ และในทุกรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาจากการที่พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เนี่องจากรู้สึกไม่เป็นธรรมและไม่มีความชัดเจน ทำให้ผู้บังคับบัญชามีความลำบากใจในการแจ้งผลการประเมิน หรืออาจจะด้วยการที่หัวหน้างานไม่มีทักษะในการแจ้งผลการปฏิบัติงาน โดยแทนที่จะสามารถนำผลการประเมินมาแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย การปฏิบัติงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่จำเป็น แต่กลับ ใช้เวลาในการพูดถึงข้อบกพร่องของลูกน้องมากเกินไป หรือบางคนอาจจะเลี่ยงไม่ยอมแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการหรือแจ้งเพียงแค่เกรดคะแนนแต่ขาดคำอธิบาย

นอกจากนี้ อาจไม่ได้มีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการได้คะแนนประเมินต่ำกว่า เท่ากับ หรือสูงกว่าเป้าหมายเพื่อนำมาพัฒนาลูกน้องต่อไป อันส่งผลให้ลูกน้องไม่ได้รับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานให้ดีขึ้นในรอบถัดไป

จากเหตุผลดังกล่าว...หากผู้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลงาน สามารถประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม มีศิลปะในการแจ้งผลงานให้ลูกน้องยอมรับผลการประเมิน เตรียมคำพูด น้ำเสียง รวมถึงมีเทคนิคการโค้ชหรือให้คำปรึกษาแนะนำผู้บังคับบัญชา ก็จะสามารถจูงใจให้ลูกน้องเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงพฤติกรรมในการทำงาน ส่งผลให้ลูกน้องมีการปฏิบัติงานและผลงานที่ดียิ่งขึ้นในรอบถัดไป อันจะนำมาซึ่งการยกระดับผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้ภาพรวมการดำเนินงานขององค์กรประสบความสำเร็จต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน การแจ้งผลการประเมิน การให้คำปรึกษา แก่ลูกน้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งผลการประเมินรวมทั้งให้คำปรึกษา กับลูกน้องเพื่อยกระดับผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการป้องกันอุปสรรคที่อาจพบเจอในการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความสำคัญและบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการให้ Feedback และการแจ้งผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

2.การประยุกต์ใช้หลักการ Constructive feedback ในการพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงข้อผิพลาด และแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน

3.เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Constructive feedback) ในการแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ลูกน้องยอมรับ

4.ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการข้อโต้แย้งอันเกิดจากความไม่พึงพอใจต่อผลการประเมิน

5.Role Play: การประยุกต์ใช้หลักการใช้ Constructive feedback และแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

6.Q&A


วิทยากร

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

เชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และฝ่ายงานต่างๆในองค์กร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการโค้ชและการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ( Constructive Feedback for Leader )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Constructive feedback, Role Play, การแจ้งผลการประเมิน, Feedback

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง