Intermediate Excel for Database and Special Functions | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Intermediate Excel for Database and Special Functions

จำนวนคนดู 77 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Intermediate Excel for Database and Special Functions
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ภาพรวมการอบรมสัมมนา

วันที่ 1 เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ 

วันที่ 2 เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

ลักษณะการฝีกอบรม

บรรยาย 

สาธิต

ปฏิบัติ

Workshop

ระยะเวลาอบรม

จำนวน 2 วัน (6 ชั่วโมง) อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ 

จากประสบการณ์การสอนที่ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้สูตร & ฟังก์ชั่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟังก์ชั่นในกลุ่มตัวเลข ฟังก์ชั่นในกลุ่มข้อความ ฟังก์ชั่นในกลุ่มวันที่ เวลา ฟังก์ชั่นในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆ ฟังก์ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบข้อมูล และฟังก์ชั่นในกลุ่มการค้นหาข้อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้ในงาน Excel ที่ซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ชันและสามารถหยิบฟังก์ชันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้นๆ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการแนวทางการใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้จริง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

· ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Excel มาก่อน 

· ผู้ที่สนใจเทคนิคการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน และสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างทะลุปุโปร่ง 

· ผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel Functions ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

· ผู้ที่อยากเก่งการใช้งานสูตรฟังก์ชันถึงขั้นสูงสุด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มต่างๆ และนำไปใช้งานได้จริงแบบไร้กังวล

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อนจนถึงขั้นสูตรแบบ Array ได้

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน Excel Function ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งอื่นๆ ได้ เช่น คำสั่ง Conditional Formatting, คำสั่ง Data Validation เป็นต้น

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ได้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรมสัมมนา:

     วันที่ 1 

1. ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ 

2. เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database 

แนะนำเครื่องมือที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่อง Database 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง Auto Filter 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง Advanced Filter 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง Remove Duplicate 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง Sort 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง SubTotal 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง Group & Outline 

          การสร้างกราฟ (Insert Chart) 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Table เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range 

          การประยุกต์ใช้คำสั่ง Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์ 

3. Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูลแบบโต้ตอบได้ 

          แนวคิดการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล 

          แนวความคิดของ PivotTable 

          ข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable 

          วิธีการสร้าง PivotTable 

          แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ 

          แนะนำเครื่องมือของ PivotTable 

          การทำงานกับ PivotChart 

4. เทคนิคการใช้งาน PivotTable

การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ 

การปรับแต่งตาราง PivotTable ให้ได้ดั่งใจ 

การใช้งานคำสั่ง SubTotals 

การใช้งานคำสั่ง Sort 

การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN 

การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น % of Totals, % of Row, % of Column 

การ Group ข้อมูลวันที่เป็น Year, Quarter, Month 

การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็นช่วงต่าง 

การทำรายงาน PivotTable จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data) 

5. Tips & Tricks & Workshop เพิ่มความเข้าใจ/เพิ่มความชำนาญ

     วันที่ 2 

ทบทวน Excel เฉพาะในส่วนที่สำคัญ 

เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)

· งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative

· งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute 

· งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute+Relative 

· ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด) 

· ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีต หรือ ข้ามไฟล์ 

· เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name) 

เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง 

· วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

· แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน 

การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข 

· SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, IF, AND, OR, IF(AND), IF (OR) ฯลฯ

การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง 

VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP, ISERROR, INDEX, MATCH ฯลฯ

การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา เช่น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ 

เทคนิคการใช้เครื่องมือช่วยติดตามสูตร (Formulas Auditing)

การติดตามเกี่ยวเนื่องต่อไป (Tracing Dependent)

การติดตามเกี่ยวเนื่องจาก (Tracing Precedent) 

การติดตามความผิดพลาด (Tracing Errors) 

การเอาลูกศรติดตามออกทั้งหมด (Clearing Trace Arrows) 

แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้สูตรราวกับคำสั่งอื่นๆ เช่น 

Conditional Formatting

Data Validation 

Form Controls 

ฯลฯ

วิทยากร
อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
เรื่อง “Data Literacy, The Digital Wisdom ติดเกราะป้องกันภัย ฉลาดใช้ข้อมูล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
7800บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..
อบรม AUTOCAD
7500บาท
ผู้ที่อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ ในงานอุตสหกรรม
AI and Its Ecosystem: Developing AI Systems that Really Work
ไม่มีค่าใช้จ่าย
AI and Its Ecosystem: Developing AI Systems that Really Work by IT Advisory Services (ITA), Software Park Thailand
คอร์สฟรีสอน Content Marketing Superhero #11
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในโลกที่ Social Media ที่เฟื่องฟู การขายของ Online เป็นเรื่องง่ายๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า คุณกำลังยืนอยู่บนความเสี่ยงที่อาจทำลายธุรของคุณได้ หากคุณไม่รู้จักสิ่งนี้
พัฒนา SME to Thailand 4.0
4500บาท
บริการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้าน การตลาดออนไลน์ การใช้สื่อโซเชียลทำการตลาดออนไลน์ ฟรี
หลักสูตร FACEBOOK MARKETING เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขายผ่านเฟสบุ๊ค
3900บาท
หลักสูตร FACEBOOK MARKETING เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขายผ่านเฟสบุ๊ค ลงโฆษณาเฟสบุ๊คอย่างไรให้ได้ผล เพิ่มยอดอย่างยัั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการลงโฆษณาขายสินค้าใน FACEBOOK เพื่อนำไปโฆษณาขายสินค้าของท่านเอง หรือเพื่อไปเป็นนักโฆษณาขายสินค้าให้
สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำงานอยู่ โอากาสมาถึงแล้ว! มาทำความรู้จักกับ G Suite ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน Excel Function ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที