สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Make U Up.... Workshopสอนแต่งหน้า เพื่อค้นหาคุณคนใหม่

จำนวนคนดู 261 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Make U Up.... Workshopสอนแต่งหน้า เพื่อค้นหาคุณคนใหม่
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.เพื่อให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการแต่งหน้า และต้องการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเอง

2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใบหน้าของตัวเอง และแต่งหน้าออกมาได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้งานของอุปกรณ์และเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การวิเคราะห์ใบหน้าของตัวเอง

2.วิธีการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้า

3.หลักการแต่งหน้าพื้นฐาน 

4. Workshop แต่งหน้าด้วยตัวเอง (มีอุปกรณ์ให้ทั้งหมด)

5. เปลี่ยนชุด พร้อมถ่ายรูป Before-After

วิทยากร
ดูประวัติ

นางสาวพชรมนต์ บุณย์สากลสิริ (ครูพี่มินท์)

พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

ผู้มีประสบการณ์การสอนแต่งหน้าที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้เริ่มต้น

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: แต่งหน้า, makeup
ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา 26 กันยายน 2017
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้