หลักสูตร Coaching for High Leader Performance in Action (การสอนงานอย่างผู้นำให้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน)

รหัสหลักสูตร: 56513

จำนวนคนดู 1389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd


วัตถุประสงค์

-มีทักษะในการสอนงาน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี

-สามารถวางแผน สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

-ได้เรียนรู้ว่าผู้สอนงานหรือโค้ชที่ดีควรมีบทบาทหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

-เป็นผู้สอนงาน หรือโค้ชที่ใช้หลักการบริหารในเชิงจิตวิทยาในการสอนงานเพื่อโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-รู้เทคนิคการสอนหน้างาน แบบตัวต่อตัวแบบ (OJT) ได้อย่างมีความชำนาญ

-เพื่อให้รู้ถึงการสร้างสภาวะผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการสอนงานทั้งระบบ


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรมสัมมนา

-การสื่อสาร และกระบวนการสื่อสารที่มีผลต่อการสอนงาน

**Workshop : Coaching in Action Problem


-ถอดรหัส ที่มาของคำว่าการสอนงานอย่างละเอียด

-จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการสอนงาน

-ประเภท และรูปแบบของการสอนงาน

-คุณสมบัติที่มาซึ่งคุณภาพของผู้สอนงานหรือโค้ช

-ความพร้อมก่อนการสอนงานของผู้สอนงานหรือโค้ช

**Workshop : Coaching in Action Testing


-หลักการสอนงาน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการสอนงานทั้งระบบ

-การสอนงานแบบหน้างาน (OJT) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

-สอนงานแบบหน้างาน (OJT) กับใคร และใช้ กับสถานการณ์ใด

-เคล็ดลับการสอนงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

**Workshop : การสอนงานในแต่ละระดับ (Case Study)


-จิตวิทยาการสอนงานแบบเป็นพี่เลี้ยง และการลดแรงกดดันเมื่อแรกพบ

**Workshop : Coaching in Action Solutionวิทยากร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,coaching,การสอนงาน,hrdzenter, อบรมสัมมนา,สอนงานตัวต่อตัว,OJT,hrdzenter, อบรมสัมมนา,on the job training,hrdzenter, คุณสมบัติของผู้สอนงาน,coaching,hrdzenter, สอนงานแบบOJT,hrdzenter, การสอนงานแบบพี่เลี้ยง,coaching in action solution