สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)

จำนวนคนดู 26 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 31 ตุลาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 39 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การจัดทำเอกสารบริหารงานบุคคล เช่น สัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบสวัสดิการพนักงาน มีผลผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และบางเรื่องยังมีผลผูกพันแม้พ้นสภาพลูกจ้างแล้ว และโดยที่สัญญาจ้างแรงงานและเอกสารบริหารงานบุคคลทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ การคัดลอกสัญญาจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งใดๆ มาใช้โดยไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น อาจมีผลให้เอกสารนั้นมีปัญหาต่อการบริหารงานบุคคลหรือขัดต่อกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจหลักการจัดทำเอกสารงานบุคคลที่สำคัญๆ เพื่อ“รู้เท่าไว้กัน รู้ทันไว้แก้” ปัญหากฎหมายแรงงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน ตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา

     1.1 สัญญาจ้างแบบทั่วไป

     1.2 สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา เขียน

     อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญานั้นเป็นสัญญาจ้าง

     ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา

     1.3 ควรระบุอย่างไรในสัญญาจ้างพนักงานที่

     พนักงานที่เป็นลูกหนี้กยศ. ต้องแจ้งให้นายจ้าง

     ทราบและยินยอมให้หักเงินนำส่งเพื่อป้องกัน

     ความรับผิดชอบของนายจ้าง

     1.4 ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ในระหว่างการจ้าง

     แรงงาน เขียนอย่างไรตกเป็นของนายจ้าง

     1.5 การเขียนสัญญาห้ามนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

     บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดลิขสิทธิ์

     มาใช้ทำงาน

     1.6 การเขียนสัญญาจ้างเพื่อป้องกันความลับ

     ทางการค้าของนายจ้าง ในระหว่างการจ้างและ

     หลังพ้นสภาพลูกจ้าง

     1.7 การกำหนดข้อห้ามเมื่อพนักงานพ้นสภาพแล้ว

     เช่น ห้ามอยู่กับคู่แข่ง ห้ามรับพนักงานของบริษัท

2. การจัดทำระเบียบสวัสดิการ

     2.1 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นค่าจ้าง เช่น ค่าคอม

     มิสชั่น Intensive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน

     เบี้ยขยัน ตามแนวคำพิพากษา

     2.2 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม

     ประมวลรัษฏากร

3. การจัดทำสัญญาใช้ทุนเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรมที่สามารถใช้บังคับได้เมื่อพนักงานผิดสัญญา

4. หลักการเขียนหนังสือเตือนที่เป็นเอกสารกระดาษ กับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความชอบด้วยกฎหมายตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา

5. การเขียนหนังสือเลิกจ้างพนักงาน

     5.1 กรณีมีความผิดไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ

     5.2 กรณีไม่มีความผิด

6. พร้อมวิธีการคำนวณเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย

7. แนวทางการป้องกันการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

8. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน การบริหารงานบุคคล ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ 

-ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

-ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วย 

-นักบัญชี

-บุคคลทั่วไป


สถานที่จัดงาน
โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ 

สุขุมวิทซอย 5 สถานีรถไฟฟ้า นานา

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10110


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,000.00 บาท ราคาสมาชิก 5000 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป 7000 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ:

-มาเข้าอบรม 2 ท่านได้รับส่วนลด เพิ่ม 500 บาท

-มาเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท

***ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

***การออกใบกำกับภาษีต้องออกใบเดี่ยวกันถึงจะใช้ราคาโปรโมชั่นได้

***กำหนดชำระเงินก่อนวันอบรม 3 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:นักบัญชีดอทคอม
ชื่อผู้ติดต่อ:อภิชา พนารินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :024151567 ต่อ 15

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน, สัญญาจ้าง, แรงงาน, ็HR, เอกสารงานบุคคล, กฎหมาย
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
3400บาท
การออกแบบหรือปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมทั้งบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้
ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานมนคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
หลักสูตรอบรม ศิลปะการเขียนและการตอบคำถาม ในสื่อออนไลน์
4,500บาท
หลักสูตรศิลปะการเขียนและสื่อสารทางเว็บไซต์ภายในองค์กร ได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้อ่านหรือลูกค้าได้ เพื่
รุ่นที่ 24  Lean Kaizen Express  ลีน - ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
4280บาท
Lean Kaizen เป็นเสมือนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต ที่ใช้กรอบความคิดของ Lean Thinking ผสมผสานกับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วแบบ Kaizen Event โดยใช้ Value Stream Management ในการค้นหา ความสูญเปล่า (Muda) และทำการปรับปรุงโดยใช้ Quick & Easy Kaizen เพื่อใ
การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน” สู่ “นักเขียน”
3900บาท
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพที่เริ่มจากรากฐานที่ดีของชีวิต เรียกว่า “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด” ด้วยเทคนิค “การอ่านแบบจับใจความ” เพื่อส่งประสิทธิผลต่อการเป็นนักสื่อสารที่เกิดผล
เจาะลึก จัดเต็มกับ 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลต้องทราบรุ่นที่ 9/2561
3900บาท
เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำให้เสียเงิน เป็นล้านหรืออาจจะถูกติดคุกส่วนตัวได้
Basic & Advance International Material Data System : IMDS
26000บาท
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
เทคนิคการลดต้นทุนและขจัดความสูญเปล่าในองค์กร
3700บาท
เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เรา
โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
3500บาท
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ และ ภาพลักษณ์ขององค์กร