สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)

จำนวนคนดู 426 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การจัดทำเอกสารบริหารงานบุคคล เช่น สัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบสวัสดิการพนักงาน มีผลผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และบางเรื่องยังมีผลผูกพันแม้พ้นสภาพลูกจ้างแล้ว และโดยที่สัญญาจ้างแรงงานและเอกสารบริหารงานบุคคลทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ การคัดลอกสัญญาจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งใดๆ มาใช้โดยไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น อาจมีผลให้เอกสารนั้นมีปัญหาต่อการบริหารงานบุคคลหรือขัดต่อกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจหลักการจัดทำเอกสารงานบุคคลที่สำคัญๆ เพื่อ“รู้เท่าไว้กัน รู้ทันไว้แก้” ปัญหากฎหมายแรงงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน ตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา

     1.1 สัญญาจ้างแบบทั่วไป

     1.2 สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา เขียน

     อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญานั้นเป็นสัญญาจ้าง

     ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา

     1.3 ควรระบุอย่างไรในสัญญาจ้างพนักงานที่

     พนักงานที่เป็นลูกหนี้กยศ. ต้องแจ้งให้นายจ้าง

     ทราบและยินยอมให้หักเงินนำส่งเพื่อป้องกัน

     ความรับผิดชอบของนายจ้าง

     1.4 ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ในระหว่างการจ้าง

     แรงงาน เขียนอย่างไรตกเป็นของนายจ้าง

     1.5 การเขียนสัญญาห้ามนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

     บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดลิขสิทธิ์

     มาใช้ทำงาน

     1.6 การเขียนสัญญาจ้างเพื่อป้องกันความลับ

     ทางการค้าของนายจ้าง ในระหว่างการจ้างและ

     หลังพ้นสภาพลูกจ้าง

     1.7 การกำหนดข้อห้ามเมื่อพนักงานพ้นสภาพแล้ว

     เช่น ห้ามอยู่กับคู่แข่ง ห้ามรับพนักงานของบริษัท

2. การจัดทำระเบียบสวัสดิการ

     2.1 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นค่าจ้าง เช่น ค่าคอม

     มิสชั่น Intensive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน

     เบี้ยขยัน ตามแนวคำพิพากษา

     2.2 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม

     ประมวลรัษฏากร

3. การจัดทำสัญญาใช้ทุนเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรมที่สามารถใช้บังคับได้เมื่อพนักงานผิดสัญญา

4. หลักการเขียนหนังสือเตือนที่เป็นเอกสารกระดาษ กับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความชอบด้วยกฎหมายตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา

5. การเขียนหนังสือเลิกจ้างพนักงาน

     5.1 กรณีมีความผิดไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ

     5.2 กรณีไม่มีความผิด

6. พร้อมวิธีการคำนวณเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย

7. แนวทางการป้องกันการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

8. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก

เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”เปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืนเจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธิ์ล้มยักษ์วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆพร้อมการแชร์ประ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน การบริหารงานบุคคล ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน, สัญญาจ้าง, แรงงาน, ็HR, เอกสารงานบุคคล, กฎหมาย
การบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
ฟรีสัมมนาดีที่อยุธยา Food Safety Management  System  (อย  GMP  HACCP  HALAL  FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ครั้งแรก!ในพื้นที่อยุธยา รังสิต ดอนเมือง ปทุมธานี หนองแค ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
หัวหน้างานคลังสินค้ารุ่นใหม่ ( Warehouse Supervisor)
10000บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน และเรื่องการบริหารลูกค้า เพราะการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่ดีจะต้องเก่งทั้งงานและคนด้วย
หลักสูตร 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ภายใน 7 นาที
3900บาท
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
หลักสูตร  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท
เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ
3,900บาท
การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงาน
เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
การสื่อสาร การประสานงาน  การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร
3,300บาท
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกองค์กรย่อมต้องเกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร ด้านเวลา ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มักจะมีข้ออ้างเสมอ และจากปัญหาเล็กๆ เหล่านี้จะนำไปสู่ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจผิด ความขัดแย้งภายในองค์กร