การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

จำนวนคนดู 1694 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 49 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance) สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่ (Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และการจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อม บำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การมีอะไหล่ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูง อันเนื่องมาจากขาดการวางแผนการสั่งซื้อ หรือความเร่งด่วนในการซ่อม และการทุจริต ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้วจะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วย
หัวข้ออบรมสัมมนา
- ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง (Basic Concept in Maintenance Work)

- การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง (Purchasing in Spare Part)

- ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification)

- การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/Consignment)

- การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Spare Part Management)

- การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP)

- การสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ (Purchasing Spare Part form Oversea)

- การจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing in Maintenance Service)

- กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order)

- ประเภทของงานซ่อมบำรุง

- การทำสัญญางานซ่อมบำรุง (Service Agreement)

- การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน (Activity Base Costing-Cost Plus)

- โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในงานซ่อมบำรุง(Purchasing Software in Maintenance Work)

- กรณีศึกษาการทุจริตของงานซ่อมบำรุง (Maverick Buying Case Study in Maintenance Work)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
นักจัดซื้อ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900 บาท ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท


*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชยาภัสร์
เบอร์โทรศัพท์ :0629512245
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ซื้ออะไหล่, ซ่อมบำรุง, การวางแผน, การผลิต, สัญญางานซ่อมบำรุง, การคิดราคางาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี