ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

จำนวนคนดู 845 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 7 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 24 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 35 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 22 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 64 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 19 พฤษภาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 91 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 26 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 129 วัน


รอบที่

6

วันที่จัดงาน 20 กรกฎาคม 2563

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 153 วัน


รอบที่

7

วันที่จัดงาน 24 สิงหาคม 2563

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 188 วัน


รอบที่

8

วันที่จัดงาน 21 กันยายน 2563

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 216 วัน


รอบที่

9

วันที่จัดงาน 29 ตุลาคม 2563

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 254 วัน


รอบที่

10

วันที่จัดงาน 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 283 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูป แบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หัวข้ออบรมสัมมนา
• แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

• เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

• การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

• รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

• ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

• การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

• ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

• ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

• เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ

• การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

• การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม

• เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

• การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

• ถาม-ตอบปัญหา

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วิทยากร, Trainer, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบันประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นคณะทางานจัดทาระบบEDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซื้อชุดก่อตั้งแรกเริ่มของประเทศไทย เป็นบรรณาธิการวารสารรายเดือนสองภาษาไทย-อังกฤษวิทยายุทธจัดซื้อและบริหารพัสดุ(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM - National Association of Purchasin...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายจัดซื้อ 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900 บาท ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป มอบส่วนลดท่านละ 400 บาท

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชยาภัสร์
เบอร์โทรศัพท์ :0629512245

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เจรจา, ต่อรอง, จัดซื้อ, เทคนิคการเจรจา, การกำหนดเป้าหมาย, แนวคิดที่ถูกต้อง
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2015
5800บาท
· ระบุผลประโยชน์ที่สำคัญให้กับองค์กรของคุณ จากการดำเนินระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ · จัดทำแผนและกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน · ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม · ด
การสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
C-TPAT PROGRAM  (New! Update Version!!)
3500บาท
เป็นโครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกา กับภาคธุรกิจเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้นำเข้าสินค้าไปยังอเมริกา ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องการค้าที่ถูกกฏหมาย และเพื่อเสร
การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0
3800บาท
เป็นการสัมมนาที่จะช่วยให้ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการและนักการตลาดหลายคนได้ตระหนักถึง “กับดัก” ในวิธีคิดเชิงการตลาดที่ทำให้การตลาดขององค์กรตนเองเป็น “การตลาดสิ้นคิด” ที่ได้ไม่คุ้มเสียและพัฒนาสู่ “การตลาดสุดขีดในยุค 4.0” ซึ่งเป็นแนวทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภา
เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
3800บาท
อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง
Train The Trainer Sensory Workshop For Multi-Beverage Industry
22,000บาท
เป็นการอบรมเกี่ยวกับหลักการทดสอบชิม,สร้างทีมทดสอบชิม และฝึกภาคปฎิบัติสำหรับทดสอบชิมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ
การจัดทำ TRM & IDP เพื่อ Re-skill และ Up-skill
3600บาท
สิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาพนักงานให้พร้อมทั้งในเรื่อง การสร้างทักษะใหม่ (Re-skill) และ การเสริมทักษะเดิม (Up-skill) เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้