ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

จำนวนคนดู 323 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 07:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 9 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

   หลักการและเหตุผล           
           การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน เนื่องจากความสัมพันธ์กับธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ใช้หรือไม่ใช้บริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ” จะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและจะเป็นโซ่ตรวนที่มัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการบริการบนพื้นฐานของการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1.ความสำคัญ และ ความหมายของ CRM ในมุมมองของลูกค้า และ ธุรกิจ

3.การออกแบบมาตรฐานการบริการจากกระบวนการทำงานของบริษัทฯ

    1.ก่อนการขาย

    2.ระหว่างการขาย

    3.หลังการขาย

4.กิจกรรม “การสร้างมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ” พร้อมนำเสนอ

5.การบริหารการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัส

    1.การปฏิบัติเมื่อพนักงานพบลูกค้า

    2.การปฏิบัติเมื่อให้ลูกค้ารอ

    3.การปฏิบัติเมื่อลูกค้าขอข้อมูล

    4.การปฏิบัติเมื่อลูกค้าชำระเงิน

    5.การปฏิบัติเมื่อต้องส่งลูกค้าต่อไปยังผู้อื่น

6.กิจกรรม “แนวทาง การพัฒนาพนักงานบริการ เพื่อส่งมอบความประทับใจ”

7.ตัวอย่าง รูปแบบระบบการบริการอย่างมืออาชีพของธุรกิจอื่น

8.กิจกรรมระดมสมอง: “รูปแบบการบริการของบริษัทฯ”

9.ระบบการรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า

    1.การจัดทำระบบการจัดการข้อร้องเรียน

    2.การจัดการหน้างาน

    3.ระบบ Call center ของบริษัท

    4.การนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

10.กิจกรรม: “ระดมปัญหาการบริการและการแก้ไข”


“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-336-2702

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหาร, ลูกค้า, CRM, เทคนิค, หลักสูตร, อบรม
หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ ในยุค Disruption
3900บาท
ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001: 2015
2900บาท
เพื่อให้ได้รับความเข้าใจใน คำศัพท์, คำนิยามที่สำคัญ และข้อกำหนด ISO 14001: 2015 และวิธีการที่มาตรฐานจะสามารถช่วยให้องค์กรของท่านทำได้ตามภาระหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและภาระผูกพัน (environmental obligations and commitments) ให้ดีขึ้นได้อย่างไร
Import-Export in Practice  Module 1 : งานนำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
วิชาชีพงานนำเข้าและส่งออก เป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำเข้าส่งออกซึ่งความรู้ใน Module 1 ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทำงานด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยการฝึกภาคปฏิบัติขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าตามข้อตกลง การส่งมอ
เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำกลยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ
4900บาท
ท่านต้องการเป็นนักจัดซื้อแบบที่บริษัทจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้ หรือ มีไปงั้นๆแค่คอยซื้อของไปเรื่อยๆให้จบไปวันๆ ไม่รู้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญในการจัดการสินค้าอะไร ก่อน หลัง
การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน  (Effectiveness of Productivity tools selection)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือกิจกรรมที่ถูกต้อง เลือกใช้เครื่องมือทางกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ผู้จัดการมือใหม่
4500บาท
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ