สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ฟรี!! อบรมหลักสูตร Internet of Things For Smart Farm

จำนวนคนดู 545 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ฟรี!! อบรมหลักสูตร Internet of Things For Smart Farm
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.1เรียนรู้ถึงหลักการ ความหมาย รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี Internet of Things มาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันและในด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

1.2เรียนรู้หลักการเกี่ยวกับการใช้งานบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุม สั่งงานอุปกร์และเซ็นเซอร์แบบต่างๆ

1.3เรียนรู้หลักการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์แบบต่างๆ

1.4สามารถนำความรู้ และทักษะไปพัฒนางานที่รับผิดชอบหรือนำไปสร้างสรรคผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 Internet of Things For Smart Fame 
วิทยากร
ดูประวัติ

นายสมโภช ทองน้ำเที่ยง (อาจารย์)

ไอที เทคโนโลยี (เทคโนโลยีใหม่ๆ)

เทคโนโลยีด้าน IOT

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: iot, อบรมฟรี, ARIT
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ Excel Advanced
3800บาท
วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด
Using Advanced Function & Formulas
7000บาท
โปรแกรม Excel มีฟังก์ชั่นมากมายเป็นร้อยฟังก์ชั่น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม่ถึง 10 ฟังก์ชั่น เช่น เมื่อสร้างสูตรแล้วเซลเกิด #DIV/0 ขึ้นมา ก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร
Microsoft Access Basic
7000บาท
MS.Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Access มาก่อนเลย เนื้อหาของหลักสูตรจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ Database การ Import ข้อมูลจาก Excel เข้ามาใน Access การสร้างเงื่อนไขของ Query
รุ่นที่ 9 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
6420บาท
คุณได้อะไรจากหลักสูตร เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบสื่อ Presentation โดยใช้เทคนิคผสมผสานกับการนำ Infographic ซึ่งเป็น การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปในรูปแบบข้อมูลที่เป็นภาพ เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้ง
โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22, 23
3500บาท
โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI
หลักสูตร Advanced Excel for Special Macro & VBA
7800บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..