สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร The New Way of Marketing Communication (วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด Key Contents)

จำนวนคนดู 146 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร The New Way of Marketing Communication (วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด Key Contents)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.เพื่อเรียนรู้ถึงแนวคิด แนวทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ ทั้งแนวคิด Marketing 5.0 พฤติกรรมของลูกค้าไปสู่การซื้อแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

2.เพื่อเรียนรู้รูปแบบของสื่อยุคใหม่ Consumer Media และ Online Community การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้กับธุรกิจ

3.เพื่อเรียนรู้การสร้าง Content Marketing วิเคราะห์ Influencer และ Social Network รวมถึงการออกแบบและการลงมือทำการสื่อสารการตลาดด้วยวิถีใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสูงสุด

4.เพื่อสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติในการทำธุรกิจ และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวคิดและการประยุกต์ใช้จากการตลาดดั้งเดิมสู่ Marketing 5.0

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด พฤติกรรมของผู้บริโภค (Media Consumption) ในแง่มุมต่างๆ ผ่านกระบวนการกิจกรรม Exercise Process ความหมายของการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคการตลาด 5.0 มุมมองของนักการตลาดที่มองคนเป็ศูนย์กลาง (Human Centric) รวมถึงการเลือกสื่อทางการตลาดให้ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร

          Media Consumption

          Exercise Process

          Interview Guideline

          The Concept and Implication from Traditional Marketing to Marketing 5.0

                    - Marketing 1.0 to 5.0

                    - Human Centric

                    - Media

2. วิวัฒนาการแห่งอำนาจของลูกค้าด้วย AIDA Model สู่ 5A Model

         ท่านจะได้เรียนรู้ถึง AIDA Model สู่ Customer Journey ทั้งแบบ Online และ Offline โดยใช้หลัก 5A Model(Aware,Appeal,Ask,Act,Advocate) เพื่อมัดใจลูกค้าให้จดจำ ซื้อซ้ำ บอกต่อเกิดความประทับใจอย่างยั่งยืน

          AIDA Model (Attention,Interest,Desire,Action)

          5A Model (Aware,Appeal,Ask,Act,Advocate)

          Customer Journey Guideline (Online/Offline)

3 การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

          ท่านจะได้เข้าใจถึงพลังแห่งวิสัยทัศน์ การสร้างแบรนด์ในยุค 5.0 รูปลักษณ์ของแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ดิจิทัลโดยคำนึงถึงโลกปัจจุบันและอนาคตเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ

          The Power of Vision

          Brand 5.0

          Brand Personality

          Digital Branding

4 กลยุทธ์ของสื่อยุคใหม่

          ท่านจะเข้าใจถึงสื่อยุคใหม่ และประเภทของสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ Paid Media (สื่อที่ใช้เงินสื่อ) Earned Media (สื่อที่ได้มฟรี) Owned Media (สื่อของเราเอง) ซึ่งสามารถนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ทางการตลาด รวมถึงสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอีกด้วย

          Type of Media

                    - Paid Media (สื่อที่ใช้เงินสื่อ)

                    - Earned Media (สื่อที่ได้มาฟรี)

                    - Owned Media (สื่อของเราเอง)

5 เคล็ดลับของการเข้าถึง Consumer Media และ Online Community

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของสื่อผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆ กระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิมสู่กระบวนการสื่อสารแบบใหม่ที่ไฉไลกว่เดิมผ่านชุมชนออนไลน์

          Traditional Communication Process Consumer Media & Online Community Guideline

                    - Consumer Media

                    - Online Community

6 Content Marketing Approach

          หัวใจทางการตลาดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจในสินค้า ท่านควรมีกลยุทธ์สร้าง Content Marketing ไมว่าจะเป็นเครื่องมือยุคใหม่ในการสร้าง Content Marketing ด้วยหลัก 3 W (Work,Wow,Wise) แนวทางการสร้างContentMarketing 10 รูปแบบ เช่น การสร้างเนื้อหาโดยใช้คาแรกเตอร์เป็นหลัก การสร้างเนื้อหาแนวรีวิวผลิตภัณฑ์หรือบริการและการสร้าง Content Marketing ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ เป็นต้น รวมถึง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการผสผสานสื่อทางการตลาด การตลาดแบบไวรัสที่กระจายเนื้อหาอย่างรวดเร็ว และวิธีการออกแบบ Content Marketing เพื่อสร้างควาเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้า

          3W (Work,Wow,Wise)

          10 Content Marketing Approach

                    - Character Content

                    - Review Content

                    - Seeding Content

                    - Real-Time Content

                    - Co-Creation Content

                    - Sexy Content

                    - Funny Content

                    - Meme Content

                    - Drama Content

                    - Knowledge Content

          Content, Influencer & Digital Media Mix

          Viral Marketing

          Content Marketing Guideline

7 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในยุคดิจิทัล

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึง IMC 5.0 การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) และทำการ Mapping เครื่องมือ สื่อสารการตลาต่างๆ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ทั้งแบบ Push Media และ Pull Media รวมถึงการวิเคราะห์

          IMC ผ่านกรณีศึกษา เพื่อการพัฒนาธุรกิจ

          IMC 5.0

                    - Push Media (Facebook,Line,Instagram,Youtube)

                    - Pull Media (Google)

8 ค้นหา Influencer และ Social Network ที่ตอบสนองลูกค้ายุคใหม่

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงสื่อ Social Network ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า การแบ่งปัน Content ผ่านทางสื่อยุคใหม่ต่างๆ ที่ใหบริการ Social Network ในรูปแบบ Offline และ Online รวมถึงการค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ความแตกต่างระหว่าง SEO และSEM เพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด

          Social Media & Social Network

          Search Marketing

          SEO & SEM > Keyword

9 การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่

          ท่านจะได้รู้วิธีการออกแบบ กำหนดกรอบความคิด กระบวนการคิดที่สำคัญสำหรับการสื่อการทางการตลาดด้วยวิถีใหม่ ผ่านกรณีศึกษาและแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีที่สุด

          Key Thinking Framework (Think,Feel,Do)

          Design Thinking

          Key Thinking Process

10 แนวทางการปฏิบัติเพื่อสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่

          ท่านจะได้รับเครื่องมือยุคใหม่มาปรับใช้ในการตั้งโจทย์ โดยมีแหล่งที่มา มีข้อมูล มีเหตุผล จากนั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์มออกแบบสร้าง Content Marketing และเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงลงมือปฏิบัติตามแผนงานให้เกิดคุณค่าสำหรับกาสื่อสารทางการตลาดอย่างแท้จริง

          Logical Thinking

          Creative Thinking

          Operational Thinkin

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์วิกรานต์ มงคลจันทร์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาด, การตลาด 5.0, สื่อสารการตลาด, Consumer Media, Content Marketing, นักการตลาด
เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ พ.ค 62
4815บาท
“การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และนํามาซึ่งความสําเร็จ” ขั้นตอนเหล่าน้ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชอง การใช้ภาษา น้ําเสียง และอากัปกิริยาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการสื่อ
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
3900บาท
เปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน เติม “ใจบริการ” ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานทุกๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและความสำเร็จอย่างยั่งยืน
หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะคะ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management Style)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วันบส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบถล่มทลาย
3900บาท
ยุคปัจจุบันมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและอย่างถล่มทลายของบรรดาเทคโนโลยีทั้งหลาย ได้ส่งผลให้พฤติกรรมมนุษย์ การดำรงชีวิต การทำธุรกิจ เปลี่ยนไปจากเดิม และกำลังเปลี่ยนต่อเนื่องไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีก้าวแรกเสมอ ความสำเร็จด้านการเงินก็เช่นเดียวกัน หากคุณก้าวแรกผิด 10 ปี 20 ปี เหนื่อยฟรี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน คุณโชคดีที่จะได้เริ่มต้นในสัมมนานี้