หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills (หลักสูตร เต็มวัน)

รหัสหลักสูตร: 66711

จำนวนคนดู 1299 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills (หลักสูตร เต็มวัน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ มุ้งเน้นการพัฒนาด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน และด้านการบริหารงาน โดยนำเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์และปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันภายในทีมงานและภายในองค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )
          1.เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน
          2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน
          3.เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.เปิดมุมมอง

 • ปรับมุมมองหัวหน้างานมืออาชีพ
 • เรียนรู้ลักษณะของการเป็นหัวหน้า 6 Style
 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานด้วย 4 นัก
 • เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์

Workshop 1 : ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

2.เปลี่ยนมุมทำ

 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 6 STEP
 • เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป้าหมาย
 • เรียนรู้คุณค่าและความสำคัญของเวลา

Workshop 2 : ค้นหาจิ๊กซอในการทำงาน

3.ปรับมุมเดิม

 • เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • แนวทางพัฒนาตนเองและพัฒนาทีมด้วย 3 Learn
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองและพัฒนาทีมด้วย BBL

 Workshop 3 : การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

4.บทสรุป

 • การติดตามงานและประเมินผลงานอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ WIN-WIN
 • สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 • สรุป / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : สร้างต้นแบบหัวหน้างานมืออาชีพ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-ผู้จัดการ

-หัวหน้างาน

-ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างานภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills (หลักสูตร เต็มวัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ, อบรม Professional Leadership Skills, อบรม Professional Leadership Skills, อบรม ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ, อบรม หัวหน้างาน, Online training Leadership Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด