หลักสูตร Call Center Supervisor

รหัสหลักสูตร: 58482

จำนวนคนดู 1126 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักการและเหตุผล 

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเรียกความพอใจของลูกค้ากลับคืน รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาลูกน้อง ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การเรียนรู้สไตล์ของตนในการเป็นหัวหน้า เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเป็นหัวหน้าชั้นยอดของ Call Center

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการปฏิบัติด้าน Call Center การช่วยพนักงานแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาลูกน้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.บทบาท และ หน้าที่หลักของการเป็นหัวหน้างาน: Supervisor (รวมถึงบทบาทการเชื่อมต่อนโยบายจากผู้บริหารสู่พนักงาน) 

2.เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และ จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง

3.เข้าใจลักษณะของงาน Call Center ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

4.การผลักดันปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้น-กำหนดตารางการประชุม

5.การสร้างวัฒนธรรมให้ลูกน้องระบายความเครียด

6.การสั่งงาน และ การสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

7.กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผลสำหรับงาน Call Center

8.การแก้ปัญหาต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน

9.การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งลูกน้อง

10.การจูงใจ และ การชมเชย

11.การกล่าวตักเตือน

12.เรียนรู้สไตล์ตัวเองในการเป็นหัวหน้างาน

13.สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อบรม 1 วัน ราคา 2,500.-บาท/ท่าน พิเศษ...!!! มา 3 จ่าย 2

อบรม 3 ชั่วโมง ราคา 900.-บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ...!!!

อบรม 5 ท่าน ราคา 6,000.-บาท

อบรม 10 ท่าน ราคา 8,000.-บาท

Sponsored
อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

เจาะลึกพิเศษ..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep Solution +Plus for Purchasing)   ...

ดูรายละเอียด
อบรมออนไลน์ สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021 ( เรียน ครึ่งวัน)

หลักการและเหตุผล                              ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้า, Call Center, ลูกค้า, ประทับใจ, งานบริการ, อบรม