เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้

รหัสหลักสูตร: 58611

จำนวนคนดู 494 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้อการอบรม


เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท

1.การทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์

2.การทวงถามหนี้ทางไปรษณีย์(จดหมาย)

3.การทวงถามหนี้โดยฝากข้อความ SMS

4.การทวงถามหนี้ภาคสนาม

เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้

-หนี้ไม่เกิน 30 วัน

-หนี้เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

-หนี้เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

-หนี้เกิน 90 วันขึ้นไป


การรับมือกับข้อโต้แย้งต่างๆ ของลูกค้า

1.อย่าเป็นผู้เริ่มต้นของความขัดแย้ง

2.ใช้น้ำดับไฟ ไม่ใช้ไฟดับไฟ

3.แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

4.ใจเขา ใจเรา

5.ตอบสนอง ไม่ตอบโต้

6.อย่ายกตนข่มท่าน

7.มองคำด่า เป็นคำแนะนำ

8.ขอโทษทุกนาทีที่ทำได้

9.ทำเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็ก

10.โกรธง่าย หายเร็วกลยุทธ์และรูปแบบการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

1.เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง

2.ต้องมีเป้าหมายในการเจรจา

3.สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

4.มีทางเลือกให้ลูกหนี้

5.แจ้งผลดีและผลเสีย

6.จิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ

7.ยึดมั่นสันติวิธี

8.หาทางออกให้ลูกหนี้

9.วิเคราะห์สินเชื่อลูกหนี้

10.การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุด


กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

-พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

-ประมวลกฎหมายอาญา

-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

-กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้


หัวข้ออบรมสัมมนา


Sponsored
หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)

ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่เข้าใจกันดีว่า เครื่องมือวัดที่จะนำมาทำการทดสอบหรือใช้ตรวจสอบ...

ดูรายละเอียด
สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021

หลักการและเหตุผล ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการทวงหนี้, กฏหมายการทวงหนี้, การเจรจาต่อรองและการทวงหนี้, เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์, ทวงหนี้, อาจารย์เดชา