ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม

จำนวนคนดู 350 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
09.00 – 10.30 การเสริมสร้างความเข้าใจระดับ “ยุคใหม่ / มืออาชีพ”

                                          - ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ - ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร

                                          - เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

                                          - การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

10.30 – 10.45 พักเบรก

10.45 – 12.00 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

                                          - ศักยภาพระดับยุคใหม่ / มืออาชีพ

                                          - สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

                                          - กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

13.00 – 14.30 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “การบริหารการประชุม”

                                          - วิเคราะห์การบริหารวงจรการประชุมที่เกิดประสิทธิผล (5 วงจร)

                                          - บทบาทหน้าที่ของ “ผู้จดบันทึก”

14.30 – 14.45 พักเบรก

14.45 – 15.45 หลักการและเทคนิค

                                          - การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุม

15.45 – 16.00 Q & A และ สรุป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เลขานุการ, บริหารการประชุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด